Navigace: Vladimír Slavík > Hrabová před dvaceti lety

Hrabová před dvaceti lety

 Některé  důležité události  z té doby jsou zaznamenány v Hrabovských listech. V čísle č. 4/2001  (červenec-srpen)  například tyto:

Informace z jednání Rady: Na město Ostrava byla podána žádost o dotaci ve výši  1,3 mil. Kč na opravu ulice Šrobárova.   Byla provedena rekonstrukce místního rozhlasu a rekonstrukce  ústředního vytápění v budově ZŠ.  Byla vybrána firma pro opravy fasád, střech a komínů na ul. Obchodní, Reymontova, Příborská a V. Huga. Byl projednán projekt zvětšení průtočného profilu potoka Ščučí a jeho pročištění ve směru k Ostravici.

Oznámení společnosti TESCO: Na podzim bude otevřen hypermarket vedle Makra. Zájemci o zaměstnání  v této prodejně si mohou podat žádosti včetně životopisu.

Valná hromada SDH: Uskutečnila se 16. června a bylo připomenuto 105 let od založení Sboru v Hrabové. V rámci oprav proběhla ukázka námětového cvičení na hašení objektu kostela sv. Kateřiny.

Změny v pronájmu bytů:  Zájemci o pronájem musí složit kauci, a to podle velikosti bytů ve výši  2 – 7 tis. Kč.

Zprávy se stavebního odboru: V červnu byla dokončena oprava ul. Bažanova a před dokončením je oprava ul. Šrobárova. Byla zahájena rekonstrukce sportoviště u ZŠ. V červenci bude zahájena stavba nového nástupiště a přístřešku na zastávce MHD Statek.  Stavebně bude upraven přechod pro chodce  Paskovské ulice u ul. Perunova. Připravuje se rekonstrukce ulice  Na Konečné, Cementová  a Krašická.

Nejlepší žáci u starosty: Na závěr školního roku přijal starosta Ing. Rundt nejlepší žáky zdejší ZŠ za uplynulý školní rok a společně s ředitelkou Mgr. Helenou Novákovou předali „Pochvalný list“ Haně Rýparové, Ivě Kozákové, Lucii Ruppenhalové, Haně Pavlíčkové, Lucii Šuretové, Vladimíru Smolkovi, Petru Kozákovi, Martině Michnové a Lence Kovaříkové.

Komentář HN: I ten největší skeptik musí uznat, že se naše obec  za uplynulých 20 let velmi změnila, a to k lepšímu. Podle mě to má své příčiny. Jednou z nich je i kvalitní práce místní samosprávy.  Ve volebním  období 1998 – 2002 v ní působili starosta Rund, jeho zástupce Zych, radní Svoboda, Balušek st., Lyčka, zastupitelé Kopitzová, Toř, Stárek, Chlupatá, Nováček, Petana, Chlupatý, Dvořák, Mutina, Marmol.   Doznívalo nadšení ze sametové revoluce a  o „věci veřejné“ se  tehdy  kvalifikovaně zajímali i mnozí občané. I to se projevilo v tehdejším občanském a politickém životě obce.

28. 8. 2021      V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma