Navigace: Vladimír Slavík > Hrabová před třiceti lety

Hrabová před třiceti lety

 

Hrabovské listy č. 1/1994 vyšly v únoru a přinesly různé aktuálních informací, včetně těchto:

-Pro rok 1994 byl schválen rozpočet ve výši 15 911 tis. Kč, snížené jsou dotace na školství, sociální věci a výkon státní správy. Největší výdajovou položkou jsou náklady na ZŠ, státní správu a plynofikaci.

- Ředitelka ZŠ paní Helena Nováková informuje veřejnost, že v tomto školním roce plní povinnou školní docházku na zdejší škole 358 žáků, rozdělených do osmnácti tříd. Nevyužité učebny jsou pronajaty soukromému gymnasiu a obchodní akademii.

-Večerka „U Strašíků“ na Paskovské ulici prodává v pondělí až pátek od 12 do 20 hodin, v sobotu a v neděli od 8 do 20 hodin.

-Průměrné roční náklady na vytápění RD jsou následující: zemní plyn 3160 Kč, hnědé uhlí 3400 Kč, černé uhlí 5000 Kč, koks 6520 Kč, elektřina  5200 Kč.

Hrabovské listy č. 2/1994 vyšly v květnu a přinesly následující informace:

-Plyn bude letos zaveden na ulici Nešverova, Krčínova, Perunova, Na Honech, v úseku ulice Paskovské až po ulici Poplužní, na ulici Joštova, Krašická, Cementová. V návaznosti na plyn bude provedena oprava vozovek a chodníků.

-Na Šídlovci probíhá oprava fasád bytových domů na ul. V. Huga a Příborská. V rekonstrukci je ulice Obchodní, budují se zde kanalizační přípojky, opravují se  vozovky  a chodníky.

-Výpadky elektřiny v Hrabové již přestaly, do veřejné sítě byla zapojena nová trafostanice 250 KV.

-Beta Olomouc darovala městskému obvodu 150 m/2 dlažby, bude použita pro cestičky v parku u  ul. Příborské.

-Večerka „U Strašíků“ omezila prodejní dobu, prodává v pondělí až v pátek od 9 do 20 hod, v sobotu a neděli od 8 do 20 hodin. Večerka „U Červinků“ prodává v úterý až pátek od 14 do 20 hod. K příjemnému posezení zve Malibu club na Paskovské ul. č. 269. Nabízí minutky, alko a nealko, kapacita 26 osob.

-Podle nové vyhlášky činí poplatky ze psů u rodinného domku 120 Kč, za druhého a dalšího psa 180 Kč. Za hlídacího psa v provozovně činí poplatek 300 Kč.

Neděle, 21. dubna 2024        V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma