Navigace: Vladimír Slavík > Hrabová před třiceti lety

Hrabová před třiceti lety

 

Sametová revoluce v listopadu 1989 velmi poznamenala i politický  život v naší obci.  Své chování radikálně změnili  tehdejší   místní  komunisté. Ti  fanatičtí (mohl bych jmenovat) již nebyli ostatním občanům  tak nebezpečni,  ti  méně aktivní zahazovali  stranické legitimace a mnozí  z nich  „převlékali kabáty“ a hledali uplatnění v nově se tvořících stranách a hnutích (také  jako pamětník bych je mohl jmenovat).

Dosavadní  způsob  řízení obce  prostřednictvím Obvodního národního výboru v  Ostravě-Zábřehu se ukázal neúnosným.  Několik   prozíravých občanů  Hrabové začalo prosazovat osamostatnění naší obce.

 Vzpomínám si na dva, na Břetislava Mutinu a na Břetislava Stárka. Ti zorganizovali anketu, které se zúčastnilo cca 1000 občanů.  Většina z nich byla pro osamostatnění Hrabové, a to s využitím možností, které poskytoval nový zákon o obcích

 Aktivita těchto dvou občanů je právem  zaznamenána i v obecní kronice Hrabové.  Byly to výjimečné osobnosti a zasluhují  naši úctu a obdiv. 

 Pak byly vyhlášeny komunální volby, do kterých se přihlásila KSČ,  OF ( Občanské fórum)  a SNK. Toto Sdružení nezávislých kandidátů se spojilo s místními lidovci a vytvořili  společnou volební koalici.

Volby proběhly 24.11.1990 za velké pozornosti Hrabovanů. K volebním urnám přišlo více jak 80 % oprávněných voličů.

Po volbách vzniklo nové zastupitelstvo,  ve kterém měla většinu volební koalice SNK a ČSL se ziskem 10 mandátů. OF získalo 3 mandáty, KSČ mandáty dva.

 Mnozí  občané  Šídlovce preferovali  kandidáty KSČ, občané vesnické části preferovali kandidáty volební koalice a kandidáty OF.

Starostou byl zvolen Ing. Rundt (koalice), za místostarosty Břetislav Stárek (koalice)  a Ing. Rostislav Gavlas (koalice),  funkci radních získali Ing. Milan Franz (OF),  a lidovec  Petr Balušek  (koalice).

V zastupitelstvu mimo uvedené  osoby zasedli za KSČ  Ing. Svoboda a JUDr. Malarz, za OF Ing. Tardy a  Ph. Dr. Mecnerová, za koalici Jan Lyčka, Anna Svobodová, Jiřina  Peterová, Ing.  Oldřich Kander a  doc. Ing. Antonín  Vítek.

Tajemnicí nového městského obvodu byla jmenována paní Vladislava Kopitzová. Městský úřad zvolil  za své sídlo  budovu bývalé školy na Bažanově ulici. Do té doby zde byla pošta, kancelář místní organizace KSČ a v patře se nacházel  sklad plynových masek CO.

Prvními úředníky nově zřízeného  MOb Hrabová byla účetní paní Kořínková, stavební úřad vedla Ing. Faicová a sociální problematice se věnovala paní  Kelnarová.

Zajímavý je rozpočet na rok 1991. Největší  příjmovou položkou jsou dotace města a státu, daň z příjmu obyvatel a domovní daň. Celkové příjmy se plánovaly na 7,5 mil. Kč.

 Na stránce výdajové byla největší  položkou údržba budovy školy na Paskovské ulici ( nutná oprava střechy) , opravy bytového fondu na Šídlovci ( nutné napojení septiků na kanalizaci) a náklady na provoz úřadu a zastupitelstva.  Tyto náklady byly  tehdy pouhých 600 tis. Kč, z toho na provoz úřadu  500 tis. a na odměny zastupupilelům 100 tis. Kč.

V roce 2020 jsou náklady na úřad cca 10 mil. Kč a náklady na zastupitelstvo cca 2 mil. Kč. Taková jsou fakta, a nestačím se tomu divit. Především mě překvapuje, že katastrofální růst  neproduktivních nákladů  na provoz obce (na místní byrokracii)  proběhl  (a stále probíhá) s tichým souhlasem  zdejší samosprávy.

Vidím veliký rozdíl  v odborné a  politické  úrovni mezi  zastupiteli  v roce 1990 a  zastupiteli v roce 2020. A také v politické a společenské aktivitě zdejšího obyvatelstva. Ale jak tento negativní trend  změnit?  Jakožto  obdivovatel  lidové moudrosti mě napadá přísloví: „Kdož chce kam, pomožme mu tam“.   Výstižné je i rčení " Komu není rady, tomu není pomoci". 

17.9.2020     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma