Navigace: Vladimír Slavík > Hrabová u Šumperku v roce 2022

Hrabová u Šumperku v roce 2022

 

 Styky s touto obcí byly navázány v roce 2016 (viz HL č. 5/2016). V roce 2017 reprezentanti této „malé Hrabové“  zúčastnili 1. ročníku Sportovního klání seniorů, konaného  ve „velké“ Hrabové. Pak přišel Covid 19 a tyto styky byly přerušeny.

Byly obnoveny opět na letošním ročníku Sportovního klání seniorů, které se uskutečnilo v sobotu 23. července. Delegace z Hrabové u Šumperka byla velmi početná. Přijeli nejen soutěžící senioři, ale i tanečnice tamního  spolku Hraběnky. Předvedli  tanec „Rej čarodějnic“, který byl obdivuhodný nejen po stránce choreografické, ale  působivé byly i kostýmy. Od přítomných diváků sklidil bouřlivý potlesk.

Je na místě se blíže seznámit s touto obcí. První písemná zpráva je z roku 1334. Převážně české  obyvatelstvo se živilo zemědělským a lesním hospodářstvím. Katastr obce má plochu 811 ha, polovinu stále tvoří lesy, třetinu pole a zahrady.  V obci  nyní  žije 570 obyvatel, je zde evangelický kostel, základní a mateřská škola a hospoda. Obytná zástavba je tvořena 198 RD, celkový počet budov je 335, významné je koupaliště a  také  obecní pálenice ovocných destilátů.

Samospráva obce má 11 členů, finanční a kontrolní výbor a sociální komisi. Starostou je nepřetržitě od roku 1990 Ing. Jiří Linhart (ročník 1961). Politické strany zde nejsou, voleb se zúčastňují 2 – 3 konkurenční skupiny nezávislých kandidátů. Účast u voleb je 80 – 90 %. Obec hospodaří s rozpočtem 15 – 20 mil. Kč.

Vítaným příspěvkem je i přínos z místní pálenice ve výši cca 0,5 – 1 mil. Kč ročně, a to  podle úrody ovoce.  

V posledních letech byla provedena přístavba MŠ, postaven dům pro seniory, rekonstruováno místní koupaliště, opraveny místní komunikace.

Aktivní  a populární je hasičský spolek, fotbalový klub, myslivci,  motorkaři a také již zmíněný taneční soubor Hraběnky.

Význam nejen náboženský  ale i  společenský má  zdejší evangelická  církev. Po 1.sv. válce většina obyvatel konvertovala od katolíků k evangelíkům a za pomoci okolních obcí zde v roce 1933 postavili velmi  reprezentativní svatostánek.

Ekologickým problémem je nedaleký vápencový lom  ve Vítošově. Nejde pouze o hlučnost a prašnost, ale také o hrozící ztrátu zdrojů  pitné vody.

Bližší informace o „malé“ Hrabové jsou k dispozici na webových stránkách této obce a také v občasníku „Hrabovský zpravodaj“.

25. 7. 2022   V.S.

Oprava a dodatek:

Po vyjití tohoto článku mi pan Libor Hromádka napsal:

Dobrý den Vladimíre, chtěl bych reagovat na Váš článek v HN o družební Hrabové. V roce 2016 se družební Hrabová zúčasnila na akci "Hravá Hrabová" a v roce 2018 vařili guláš na Gulášfestu. V roce 2019 se vypravilo několik našich občanů do družební Hrabové na pálení čadodějnic. A vůbec poprvé se konal nultý ročník Sportovního klání seniorů roku 2019 za účasti družební Hrabové. Viz fotografie rok 2019.

Libore, děkuji za tyto informace.

25. 7. 2022.    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma