Navigace: Vladimír Slavík > Hrabová v červenci 2021

Hrabová v červenci 2021

Počasí: Občasné noční bouřky, slunečno, nadprůměrné denní i noční teploty.

Zdravotní situace:  Původní mutace koronavirové pandemie  typu alfa byla  vystřídána  velmi nakažlivým  typem delta (indická mutace).  Pokračuje  očkování, což má  příznivý vliv na pokles počtu nakažených a hospitalizovaných. Předpokládá se, že  významná část populace po prodělání této  nemoci získala přirozenou imunitu.  Postupně se ruší  různá dřívější omezení, ale povinnost nošení roušek zůstává, a to především v uzavřených prostorách.

Události v Hrabové:

1. 7.: Vyšly Hrabovské listy č. 7.

7. 7.: V průsakovém kanále v blízkosti Pilíků se opět utopila srna. Nezabránilo tomu ani nedávno provedené oplocení.

14. 7.: Proběhlo pravidelné zasedání RMOb. Mimo jiné se rozhodlo o rekonstrukci bytu č. 5 na ul. V Huga č. 12, jednalo se o opravách ul. Dubraviova a o části ul. Bělská, rozhodlo se o převzetí 5 ks stojanů na  sdílená jízdní kola na stanovištích Mostní x Frýdecká, u parku Hrabovjanka, u parku Příborská,  na ul. Domovská – kostelík, a u kruhového objezdu Mostní x Paskovská.  Jednáno o realizaci facebookových stránek  MOb.

17. 7.: Kulturní komise zorganizovala na hřišti TJ Sokol Hrabová  „Sportovní klání seniorů“. Zúčastnilo se 7 družstev (Paskov, Vratimov I, Vratimov II, Stará a Nová Bělá, Hrabová I a Hrabová II.) Soutěžilo se v 8 disciplinách ( hod šipkami, běh s vejcem, skládání puzzle a pod.). Zvítězilo družstvo z Nové Bělé.

29. 7.: Provedena úprava parčíku před budovou radnice.

Žádné další akce orgánů samosprávy ( zastupitelstvo, výbory zastupitelstva, komise rady) se v červenci nekonaly.  Pravděpodobně proto, že nastaly prázdniny a dovolené.

Sklízí se ovoce, zelenina, řepka a některé  obiloviny. Následkem jarních mrazíků a jarního sucha je úroda mírně podprůměrná.

Dokončuje se stavba  tří bytových domů v zatáčce u Šídlovce, pokračuje stavba nové MŠ a kulturního sálu u radnice. Pokračuje stavba „Nové Lípy“ a  rekonstrukce a  rozšiřování plochy hřbitova.

Informační prostředky Hrabové:

Hrabovské listy č. 7  informovaly o jednáních rady a zastupitelstva, byla zveřejněna tabulka s informacemi o plánovaných opravách místních komunikací včetně předpokládaných nákladů, rozhovor s novým předsedou Kontrolního výboru MUDr. Rostislavem Gromnicou, informace o nové úpravě cyklostezky u podchodu na Šídlovci a další zajímavosti.

Na webových stránkách MOb zveřejněno usnesení RMOb č. 20 ze dne 14.7., zápis ze zastupitelstva, konaného 16.6, schválený  Závěrečný účet za rok 2020 a odpovědi  na  dvě žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na informačních tabulích  bylo v červenci vyvěšeno  Oznámení o zápisu do MŠ, pozvání  hrabovských hasičů na Neckyádu 7.8., pozvání do Krmelína na oslavu 110 let Sokola a 125 let  SDH (koná se 27.8.),  pozvání na předpouťovou zábavu do Paskova  7.8., pozvání na Posezení u myslivců do Sedliště na 12. a 13.7. a na Taneční večer pro starší a pokročilé, který se koná 31.7. na hřišti TJ Sokol Hrabová.

Místní rozhlas  nehlásil v červenci 2021 žádnou zprávu.

1. 8. 2021       V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma