Navigace: Vladimír Slavík > Hrabová v červenci 2022

Hrabová v červenci 2022

 

Počasí: Klasické letní počasí. Teploty i nad 30 stupňů, téměř nepršelo.  Děti si vrchovatě užívaly prázdnin a dospělí dovolených.

Významné události:  Válka na  Ukrajině stále pokračuje a konec  je v nedohlednu.  Na domácí politické scéně po aféře pražských politiků STAN a po demisi ministra školství  P. Gazdíka nastalo uklidnění. První měsíc půlročního předsednictví ČR v Radě EU. V posledním týdnu července sledovala veřejnost s obavami požár v nepřístupném terénu Českého Švýcarska.  Unikátní Pravčická brána požár přežila bez úhony. V druhé polovině měsíce se začaly zvyšovat počty onemocnělých Corvidem. Průběh nemoci je  prozatím lehký, počet hospitalizovaných s vážnějšími následky nízký.

Činnost  orgánů  samosprávy a místních spolků:

Orgány samosprávy nevykázaly žádnou aktivitu. Je to jednak důsledek prázdnin, jednak důsledek končícího volebního období.  Dokonce se v červenci  nesešla ani rada městského  obvodu. Možná, že se sešla, ale zapomnělo se na zveřejnění usnesení.

Velkou událostí pro Hrabovou bylo otevření Kulturního domu. Stalo se tak 1. července za zvýšeného zájmu  veřejnosti. Ve večerním vystoupení skupiny Václava Fajfra zazpíval i host Jarek Nohavica, a sklidil bouřlivý potlesk přítomných diváků.

 Další významnou akcí  bylo Sportovní  klání seniorů. Uskutečnilo se v sobotu 23. července na Sokolském hřišti za účasti seniorských družstev z Paskova, Vratimova, Staré a Nové Bělé, a také z družební Hrabové u Šumperka.

 Červencové Hrabovské listy přinesly informaci pana starosty o jeho aktivitách ve věci dobudování kanalizace.  Oslovil vedení města a nabídl finanční spoluúčast. Tou  má být 33 mil. Kč, které  zbyly v obecní pokladně  po ukončení  letošních investicí.  O schválení tohoto návrhu má rozhodnout zastupitelstvo.

V průběhu měsíce se uskutečnilo i několik stavebních akcí. Státní podnik Diamo dokončil úpravu cesty podél průsakového kanálu k Pilíkům. Následně byl opraven i  úsek od Pilíku č. 5 až  k mostku přes Ščučí, a to za peníze  MOb Hrabová. K  ve všem těmto opravám bylo použito kamenivo bez použití asfaltu.  Firma „Ostravské komunikace“ celý měsíc prováděla instalaci veřejného osvětlení na ulici „K Pilíkům“ v úseku Poplužní –Bělská. Opravena byla i místní komunikace  „Na Rozvodí“.

Ještě nutno zmínit zvýšený dopravní ruch (hlavně osobní auta a dodávky) na Paskovské ulici.  Vznikl v důsledku opravy mostu na Místecké ulici v blízkosti Makra. Je tam omezený provoz a pro  mnohé motoristy je výhodnější jízda po  Paskovské  ulici. Oprava mostu  má být ukončena  až koncem října.  

1. 8. 2022    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma