Navigace: Vladimír Slavík > Hrabová v květnu 2022

Hrabová v květnu 2022

 

Počasí:  měsíc květen 2022 byl  teplotně i srážkově průměrný až mírně nadprůměrný. Vyskytlo se i několik dnů s letními teplotami a v Čechách byla na konci měsíce  bouřka se silným větrem, následkem čehož vznikly rozsáhlé škody.

Významné události:  Válka na Ukrajině se přesunula k její jižní a východní hranici, armáda agresora dobyla město Mariupol s ocelárnou Azovstal a postupně rozšiřuje území  proruských samozvaných oblastí Luhansk a Doněck. Příliv ukrajinských uprchlíků do Česka postupně slábne a někteří se vrací domů.

Domácí politické diskuse  se soustřeďují  na sociální problematiku v souvislosti s rostoucími cenami energií, potravin a pohonných hmot.

Pokud jde o Hrabovou, kritiku občanů vyvolávají dopravní zácpy na křižovatce Mostní – Frýdecká a u sjezdu z Místecké na Paskovskou.

Významnější  akce:

2. května:  Beseda „Nové centrum Hrabové.“

4. května:  Zasedání RMOb.

4. května:  Neveřejné jednání zastupitelstva ( na programu je Strategický plán rozvoje Hrabové a budoucí využití  prostor po bývalých MŠ na Šídlovci.)

23. května:  Zasedání RMOb.

21. – 22. května:  Výstava králíků, drůbeže a holubů.

22. května:  Hrabovské kosy – soutěž v sečení tráv.

29. května: Smažení  vaječiny (spotřebováno 710 vajec.)

 Nové informace na webových stránkách obce:

10. května  veřejněno usnesení RMOb č. 92 z 4. května.

11. května zveřejněny odpovědi na „stošestku“ č. 24, 25.

 13. a 18. května  zveřejněny odpovědi na  „stošestku“ č. 26, 27, 28.

Fotogalerie:  Jarní Šídlovec.  Výstava  králíků, drůbeže a holubů.  Hrabovské kosy. Fotbal Hrabová-Rychvald. Vaječina u Kumana.

Registr smluv:   Obsahuje 4 nové položky.

Hrabovské listy:  Vyšly v rozsahu šestnácti stran a v počtu 1800 výtisků. Obsahují mimo obvyklé informace i zprávu o rekonstrukci pomníku občanům Hrabové padlých ve druhé světové válce, informaci o opravě cesty k Pilíkům, názor ředitele ZŠ na plánovanou stavbu sportovní haly a názory zastupitelů Baluška a Gromnice na využití  budovy po MŠ na ul. V. Huga.

FB městského obvodu:  Zveřejněno  bylo cca 30 významnějších informací.  Počet sdílení a komentářů od  občanů Hrabové byl minimální.

„Stošestka“: V  květnu bylo zaznamenáno 5 nových dotazů a odpovědí ( č. 24, 25, 26, 27, 28).

Další informace:  Státní podnik Diamo prováděl  opravu cesty k Pilíkům a opravu oplocení průsakového kanálu. Historický  tramvajový vůz na pozemku p. Kohoutka byl opatřen pantografem. Nesouhlas občanů i MOb Hrabová se vznikem  nové průmyslové zóny (ct ZONE)  na pozemcích bývalé firmy Unigeo.

2. 6. 2022    V.S.

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma