Navigace: Vladimír Slavík > Hrabová v létě roku 2014

Hrabová v létě roku 2014

 

Dostal jsem nápad porovnat situaci v Hrabové v letošním  roce se situací v  roce 2014.  To proto, abych upozornil některé mé čtenáře na velké změny, které v tomto období nastaly.  Podklady jsem čerpal z Hrabovských listů a z dalších zdrojů. Omezil jsem se přitom na letní měsíce obou období.  

Hrabovské listy:  Vycházely i v roce 2014 6 x ročně, redaktorem byl pan Lumír Kosela. V letním čísle č. 4 je na titulní stránce výňatek z dopisu tehdejšího starosty ( Mgr. Rostislav Naď) ministrovi dopravy ve věci zrušení zpoplatnění rychlostní komunikace R 56.

Na str. 2  je informace o novém územním plánu Města Ostravy.  Redaktor Lumír  Kosela  upozorňuje  na  jeho význam pro ty  občany, kteří  mají v plánu kupovat v městských obvodech  nemovitosti nebo  stavět  RD  a  jiné objekty.

Příloha (str. 3 a 4) je věnována   ZŠ.  Informační články zaslaly redakci HL v hojném počtu učitelky naší školy. Je zde i skupinová fotografie našich žáků s atletickým šampiónem Janem Železným.  Na  str. 5 zaujme foto pana starosty s paní učitelkou MŠ a s dětmi. Zbytek stránky je věnován událostem v MŠ,  seznamu jubilantů  narozených v červenci a v  srpnu a je zde i  pozvánka  MOb  na zájezd pro seniory do Kroměříže.

 Na poslední stránce jsou tradičně zprávy o činnosti našich hasičů.  Zaujme žertovná  básnička mladších hasičů o těch starších. Předseda TJ Sokol  Petr Novák poblahopřál  fotbalovému mužstvu za skvělý úspěch v závěru letošní soutěže a za postup (po 17 letech !)  do 1. A třídy.

Ve srovnání s Hrabovskými listy č. 4/2018 jsou zde obrovské rozdíly, a to nejen v počtu stránek, celkové úpravě a struktuře,  ale především v obsahu časopisu.

 Zatímco v čísle 4/2014 nejsou téměř žádné informace  o činnosti samosprávy a o názorech a aktivitě jednotlivých zastupitelů,  je obsah  čísla  4/2018 dokladem  o tom, jak se za uplynulé 4 roky podařilo změnit veřejný život v Hrabové. Konkrétně to lze dokumentovat na obsahu stránek č. 4 a 5. Kdo tomu nevěří, ať si to znovu  přečte.

Důležitým  zdrojem informací jsou webové stránky obce. V roce 2014 bohužel ještě bez zápisů z jednaní zastupitelstva a zápisů z jednání výborů a komisí. A bez fungujícího zákona č. 106/1999 Sb., který byl tehdejšími  zastupiteli  považován  „za zbytečnou byrokracii“.

 Informace o událostech v roce 2014 a 2018 lze čerpat i  z dalších zdrojů, třeba ze zápisů z místní kroniky. Ty, bohužel, v této době nejsou ještě k dispozici, snad až za rok.

 Ale mohu čtenářům přiblížit, o čem se psalo  v roce 2014 v  tehdejších  veřejně přístupných  webových  stránkách, konkrétně v Ostrava Blog a v Hrabovských  novinách.

Na  webu Ostrava Blog v prostoru určeném Hrabové  si můžeme  4. 8. 2014 přečíst následující zprávu: Vážený pane Slavíku, jste snad jediný občan Hrabové, který se nebojí poukazovat nejen na dobré věci, ale i na ty negativní… Zúčastnil jsem se několika jednání zastupitelstva a začínám chápat občany, proč se toho nezúčastňují.  Jsou zde projednávány věci, které občan nemá šanci změnit a málokdo ze zastupitelů má snahu prosadit požadavky voličů. S pozdravem Miroslav Houžvička.

Těchto a podobných příspěvků bylo zde zveřejněno v roce  2014 celkem  34. Dne 2. listopadu uvedeného roku  napsal Milan Slíva jr. pro Ostrava Blog  toto:  Dnes byla spuštěna na Hrabova.info  diskuse, kde lze volně a slušně diskutovat o čemkoliv.

Komentovat vliv tohoto webu na  vývoj Hrabové v uvedeném období  let 2014 -2018 si netroufám. Vyžaduje to asi větší časový odstup, aby se zjistily konkrétní dopady toho, jak obsah různých diskusí ovlivnil dění v naší obci.

Posledním informačním prostředkem z té doby jsou Hrabovské noviny. V uvedeném období jsem napsal mnoho článků, ve kterých jsem snažil „lobovat“ za nezbytné změny a ukončit stagnaci, která  v Hrabové tehdy prokazatelně byla.  Do jaké míry se to podařilo, to musí zhodnotit jiní.

3. 8. 2018

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma