Navigace: Vladimír Slavík > Hrabová v roce 1992 (1)

Hrabová v roce 1992 (1)

 

V Hrabovských listech č. 1/1992 jsou zaznamenány í následující informace:

Rozhovor se starostou o problémech Hrabové: Starosta Ing. Rundt upozorňuje na územní plán města Ostravy, který  počítal s rozšiřováním sídliště Dubina do prostoru Hrabové, s výstavbou RD ve střední části obce a se stavební uzávěrou pro jižní konec obce v důsledku poddolování.  Zastupitelstvo Hrabové tyto záměry odmítlo.

Stručně o chovu domácího zvířectva. Redaktor Hrabovských listů Ing. Kosela informuje o vyhlášce města Ostravy  č. 9/91, která určuje pravidla pro tuto činnost tak, aby nebyly porušeny hygienické a jiné předpisy. Sankce za porušení vyhlášky jsou až 100 tis. Kč.

Sociální péče o občany. Paní Jiřina Kelnarová z ÚMOb Hrabová informuje  o  peněžních dávkách pro  některé  sociálně potřebné občany  včetně zdravotně postižených.

Působnost městského obvodu Hrabová. Městský obvod  hospodaří se svěřeným majetkem, sestavuje rozpočet, pečuje o rozvoj obvodu, zaujímá stanovisko k rozhodnutím jiných orgánů o Hrabové, stanovuje místní poplatky, rozhoduje o předškolních a školních zařízeních, spravuje a udržuje místní komunikace, veřejná prostranství a hřbitov, podílí se na sociální péči o občany, pečuje o místní hasičský sbor, vykonává státní správu v oblasti stavebního úřadu, spravuje bytový fond ve vlastnictví obce a rozhoduje o přestupcích.

Víte, že?  Obytné domy na Šídlovci a ul. Jestřábského jsou majetkem městského obvodu Hrabová? Na zdravotnické středisko na Šídlovci nastoupila na místo po MUDr. Riedlové  MUDr. Konopáčová. Opravy fary římskokatolické církve jsou zčásti  financovány  i občany  Hrabové. Hrabovská kronika, vedená od roku 1921, bude nadále vedena panem Jakubkem  a předsedou redakční rady panem Petrem Baluškem. Veřejné projednávání regulačního plánu výstavby Hrabové se uskuteční  28. února v budově ÚMOb.

Společenská kronika. 85 let K. Linhart, M. Havlásková, M. Dienerová, E. Lešňovská, A. Kanderová, A. Vydržel. 80 let E. Kožušníková, J. Zaremba, H. Grygarová. 75 let  V. Jarešová, F. Staňková, L. Štůsek. 70 let H. Kaňoková, R. Spášil, L. Štůsková, B. Žáček, A. Bojdová, A. Králová, F. Míček, M. Vojtovič, J. Lacká, J. Palkovský, A. Bobková, L. Slívová, V. Řihánková, J. Rozenklanc,J. Pobutová, D. Paseková, J. Plachý, A. Mutinová.

Krátké zprávy: Místní rozhlas na Žižkově je opět funkční. Veřejná telefonní stanice byla zřízena u budovy podniku BETA, další bude u obchodu s potravinami (Kostelík).

 

21. 4. 2022    V.S.

 

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem