Navigace: Vladimír Slavík > Hrabová v roce 1992 (2)

Hrabová v roce 1992 (2)

 

V dubnu 1992 vyšly Hrabovské listy č. 2/92 a v nich jsou zaznamenány následující informace:

Rozhovor se starostou o problémech Hrabové – pokračování.  Rozpočet na letošní rok máme vyrovnaný,  příjmy i výdaje činí 7 955 tis. Kč. Největším výdajem bude oprava střechy na ZŠ, a to 900 tisíc Kč. Přínosem budou velkoobjemové kontejnery, za které zaplatíme 90 tis. Kč.  Jsou nezbytné, někteří občané nemají popelnice a vyváží odpad do okolních lesíků. Pokud jde o sociální  dávky, plánujeme na tyto 399 tisíc Kč, především pro důchodce a rodiny s dětmi. Dávky pro nezaměstnané jsou velmi nízké, v Hrabové jich evidujeme  pouze 33, šesti z nich jsme dali práci při údržbě veřejného prostranství. Řešit se bude i bývalá ubytovna Vítkovických staveb. Nyní je v rukou Armády spásy, která pro něj hledá vhodné využití. Významný je projekt plynofikace Hrabové. Máme zpracovaný  generel  pro celou obec a průběh bude závislý na penězích. Jednáme  o nich s městem, okresním úřadem, ministerstvem životního prostředí. O výsledcích budeme informovat v příštích Hrabovských listech.

Stručně o naší obci. Městský obvod Hrabová má 588 obydlených domů, z toho 520 rodinných. Počet  obyvatel  je 3 454, počet bytů 1 229. Patříme k obvodům  s vyšším počtem starších občanů.

Pozvánka na besedu. Rada městského obvodu zve všechny občany na besedu, která se bude konat ve čtvrtek 14. května v 18 hod.  v sále restaurace „U lípy“. Očekáváme vaše dotazy, připomínky a podněty k problémům naší obce.

Informace o stravování. V jídelně Zemědělského družstva na Krašické ulici je oběd za 18 Kč. V základní škole stojí oběd 15 Kč, ale musí se odnést v jídlonosiči. Oběd s dovážkou  do bytu od Pečovatelské služby se musí objednat na obecním úřadě, jsou však nutné dvě soupravy jídlonosičů na výměnu.

Krátké zprávy o privatizaci. V malé privatizaci získal do pronájmu prodejnu MASO-UZENINY na Noskově ulici pan Jaroslav Vízner, samoobsluha potravin a řeznictví na Paskovské ulici byla prodána firmě BZDIL a spol.

Úhrady nájemného a služeb spojených s bydlením. Do vlastnictví obcí přešly obecní domy a jejich správou pověřil ÚMOb prostřednictvím mandátní smlouvy Podnik bytového hospodářství  se sídlem v Ostravě- Zábřehu, Pavlovova ulice. Na tento  PBH přechází i povinnost uzavírat  a rušit nájemní smlouvy a vyřizovat agendu, spojenou s nájmem, s opravami a s údržbou bytů.

Inzerát.  Firma Miroslav Očadlík, Jezerní 20, nabízí prodej a  půjčování šicích strojů,  jejich servis a opravy, a to v  pondělí až v pátek od 9 do 19 hodin. 

Střípky. Ředitelkou devítileté školy byla jmenována  paní Mgr. Helena Nováková. Poruchy plynových a elektrických spotřebičů v obecních bytech  můžete nahlásit  p. Petrové na ÚMOb. Ve veřejné soutěži na opravu střechy naší školy vyhrála zakázku firma HUTOM z Českého Těšína. V nedávno zprivatizované restauraci BESKYD se opět vaří.

Blahopřání spoluobčanům. 70 let Jaroslava Vaculíková, Marie Faldynová, Jaroslav Slunéčko, Štěpán Závodný, Helena Tobolová, Antonín Podešva, Zdeněk Střondala, Jaromíra Plšková, Růžena Kadlecová, Alois Čmiel, Jaroslav  Keller. 75 let  Adolf Koutný, Karel Folta, Drahomíra Červenková. 80 let Rudolf Stuchlý, Vladislav Sýkora, Jaroslav Kuzník, Anděla  Bílková, Lýdie Maračková, Břetislav Černý. 90 let Antonie Vlasáková. 91 let Antonie Foltová, Štěpánka hrubá. 92 let Gabriela Stárková. Přejeme všem jubilantkám a jubilantům do dalších let hodně zdraví, lásky nejbližších, štěstí a spokojenou životní pohodu.

28. 4. 2022       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem