Navigace: Vladimír Slavík > Hrabová v roce 1992 (3)

Hrabová v roce 1992 (3)

 

Tehdejší důležité události  ze srpna roku 1992 jsou zaznamenány v Hrabovských listech č. 3.  Starosta Ing. Rundt informoval občany takto (zkráceně):

Po důkladných přípravách byla zahájena plynofikace, a to stavbou regulační stanice na ulici Klasná. Po propojení s plynovým potrubím na Šídlovci bude stačit pro celou Hrabovou. Postup stavby bude záležet na financích. Jednáme o dotacích, jednáme se Severomoravskými plynárnami a hledáme i vlastní zdroje.

Současně se staví kanalizace, napojení vedlejších ulic na kanalizaci páteřní. Vzhledem k vysokým investičním nárokům je zde situace komplikovanější.

Další stavbou je vodovod. Stav vodovodního řadu s výjimkou Šídlovce je hrozivý. Spolupracujeme  s OVaK na technických  přípravách na výměnu vodovodního řadu.

Velkým problémem  jsou byty.  Bytové domy na Šídlovci  jsou nyní ve vlastnictví obce a již nejsou dotovány státem. Zastupitelstvo rozhodlo poskytnout z rezervního fondu 340 tis. Kč na nutné opravy komínů, kanalizace a nátěry oken. Hospodaření s byty vykazuje ztrátu 250 tis. Kč. Odborný odhad zanedbanosti bytového fondu z minulých let představuje částku 40 mil. Kč.

Problémem jsou i divoké skládky. Vyzvali jsme občany, aby si pořídili nádoby na odpad, a to na základě nového  zákona o odpadech z roku 1991. Pokud tak neučiní, hrozí jim vysoké pokuty.

Kulturní středisko na Šídlovci:  Podle loňského rozhodnutí zastupitelstva je nyní v pronájmu firmě DENISA, která zde otevřela kavárnu. Její provoz je problematický, návštěvníci diskoték rušili noční klid. Nájemce dostal výpověď.

V těchto Hrabovských listech jsou ještě následující články:  Separovaný sběr v Hrabové.  Proč v Hrabové plyn?  Kdy požádat o sociální dávku? Za kolik nakupujeme?  Půdní byty ve slepé uličce. Vycházka k mlýnu.

Z domácí pošty: Poděkování  z MŠ Krestova ul., Hrabůvka,  panu Václavu Kovalčíkovi z Hrabové, který umožnil dětem prohlídku jeho domácích a exotických zvířat. Děti si mohly zvířata nejen prohlédnout, ale pan Kovalčík podal i odborný výklad a poskytl dětem občerstvení.

Hrabovské listy č. 3/92 mají čtyři stránky textu a dvě foto. Na titulní stránce  je foto  hasičské zbojnice po právě provedené opravě fasády, na poslední stránce  je foto  Obchodní ulice s titulkem: „Nejvíce obchodů a provozoven na Šídlovci je v ulici s novým názvem Obchodní“.

3. 8. 2022   V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma