Navigace: Vladimír Slavík > Hrabová v roce 2040

Hrabová v roce 2040

Když již  ničím jiným, pak Petr Žižka, současný šéfredaktor Hrabovských listů, se výrazným způsobem zapíše do historie Hrabové  svou neúnavnou podporou při  vytváření perspektivního plánu budoucí Hrabové.

 Opakovaně vyzývá příslušné reprezentanty místních  politických stran a hnutí, aby se k tomuto problému vyjadřovali. Jejich názory si pak mohou přečíst obyvatele Hrabové na stránkách Hrabovských listů.  Díky těmto a dalším iniciativám vznikl v tomto volebním období dokonce tým pro strategický rozvoj obce.

Jsou v něm zástupci všech politických stran a to:  Rundt, Strnišťová, Dvořák,  Chlupatý, Kopitzová, Pavel Žižka, Hrabovská, Pilch, Šumbera,  Novák. Navíc také šéfredaktor HL  Petr Žižka. Šéfem této skupiny je starosta Igor Trávníček.

Tak jako v předcházejících číslech HL je i v tom posledním z května 2018 věnováno této problematice významné místo. Šéfredaktorem Petrem Žižkou byli osloveni dva zastupitelé a čtyři významní občané, aby zveřejnili svůj názor na vzhled a funkci Hrabové  v roce 2040. 

Dovolím si komentovat jejich odpovědi takto:

Alica Strnišťová, ODS: Nezapřela ani zde svou profesi ředitelky MŠ a představila veřejnosti  především budoucí potřeby těch nejmenších: velké pískoviště, kolotoč (!), místo pro fotbal a kolo, hodně stromečků a zeleně. A také v budoucnu počítač, mobil, velké auto a dovolenou u moře, klidné zázemí domova s možnosti zábavy, zaměstnání  a zdravotní péče.  Hodnocení HN: velmi sympatická a po všech stránkách promyšlená představa o budoucí Hrabové.

Pavel Žižka, ČSSD: Neobvyklý důraz se klade na význam cyklistiky pro minulou, současnou i budoucí generaci.Návrh na vybudování sportovního cyklistického  areálu s velodromem v lokalitě Pilíků se mi jeví velmi sympatickým. Ale, bohužel, je to názor ojedinělý a tak asi těžko realizovatelný. A také to je v rozporu s platným územním plánem.

Bedřich Chlupatý, KDU-ČSL: Oceňuji přístup pana Bedřicha k tomuto tématu, kdy pomyslně vykonal okružní jízdu okolo Hrabové na jízdním kole a sdělil čtenářům HL své priority.  Při jízdě kolem Ostravice viděl na místech bývalé struskové  haldy Vítkovických železáren krásné jezero. Ale zapomněl, že v těchto místech podle platného územního plánu bude Jižní tangenta, takže jezero je nerealizovatelné, i když by se mi také líbilo.  Pokud jde o budoucí Pilíky, „kde jsou břehy obsazeny rybáři“ musím pana Bedřicha upozornit, že tomu tak již dlouho není. Rybáři vyhledávají stále ve větším počtu atraktivnější rybářské revíry. Mimo to, v Hrabové nebyl a není rybářský spolek, takže komu by Pilíky sloužily? Pouze několika penzistům z Paskova a z Hrabůvky. Ale nám jde, alespoň doufám, především  o zájmy občanů Hrabové.

Libor Pilch, Ostravak: Jmenovaný připomíná  nedávnou dotazníkovou akci, ve které měli občané  sdělit své požadavky na další rozvoj Hrabové. Z neznámých důvodů nebyly nikdy  výsledky této ankety  zveřejněny.  Uvádím to také proto, že jsem i svou  troškou „přispěl do mlýna“ a navrhl krytou autobusovou zastávku  u obchodu  Hruška (zastávka Kostelík) směrem ke Statku, Nikdy jsem se nedozvěděl, jak to s mou připomínkou dopadlo.  Pak uvedený občan překvapivě navrhuje obnovení tramvajové tratě do Hrabové.  Přiznávám se, že mě  taková možnost pro  zlepšení  současné veřejné dopravy v Hrabové nenapadla. Pokládám totiž současný stav MHD za velmi vyhovující, a to jak pro přítomnost tak pro budoucnost. Mimoto by se musel měnit územní plán Ostravy. 

Miroslav Houžvička, Změna: Je zde zmínka o tom, že Hrabová by měla mít v budoucnu  optimálně asi 5 000 obyvatel. Je to první případ, kdy někdo z významných občanů zveřejnil svou představu o velikosti obce, na které je závislá nejenom infrastruktura, ale i mnoho dalších staveb. Nově se objevuje požadavek na komunikační systém, který by nepřetržitě spojoval všechny domácnosti s úředníky a s členy samosprávy. Velmi podnětný nápad!

Milan Slíva, Hrabova.info. Jak vysvětlil šéfredaktor v úvodu této ankety, Milan Slíva nahradil pana Milana Orkáče (KSČM), který  odmítl sdělit své názory na budoucnost Hrabové. Musím vytknout panu Slívovi, že ve svém textu věnuje příliš mnoho místa minulým událostem, které již nikdo nezmění. Takže na vizi o budoucnosti Hrabové  mu zbylo jen několik řádek, ve kterých sdělil, že „Hrabovou v roce 2040 by chtěl vidět jako sebevědomou a samostatnou obec“. Tedy ne jako  městský odvod Ostravy?  Tomuto přání pana Slívy vůbec nerozumím.

8.5.2018    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma