Navigace: Vladimír Slavík > Hrabová v srpnu 2021

Hrabová v srpnu 2021

Počasí:  První a poslední  týden deštivo a chladno, zbytek měsíce slunečný  a teplý.

Zdravotní situace: Naočkováno je cca 50 % populace , počet nových onemocnění cca 100/den. Reprodukní číslo +- 1. Nadále je povinnost nošení roušek v uzavřených prostorách Rozhodnuto o úplném  obnovení činnosti škol všech stupňů, a to od 1.9.

Události v Hrabové:

V Habovských listech č. 8 diskuse o umístění budoucí sportovní haly, informace o dokončujících pracích na  nové MŠ, o červencovém  sportovním klání seniorů včetně fotodokumentace.

 Informace na  webových stránkách MOb:

11.8.: Občané si mohou zdarma odebírat dřevní štěpku ze skládky u Objektu Technické správy.

17.8.: Zahájení provozu moštárny MOb.

23.8.: Pozvání na Kinematograf bratří Čadlíků, který se koná ve dnech 28-31.8.

24.8.: Založení Skautské organizace se odkládá na 1.10. 2021.

28.8.: Proběhla soutěž ve vaření guláše (Gulášfest).

Na zasedání RMOb dne 11.8. bylo  rozhodnuto o udělení  finančního daru Občanskému sdružení MUDr. M. Poláčkové ve výši 10 tis. Kč, uzavřeny Smlouvy o dílo na opravu  komunikace Dubraviova a Bělská, potvrzeno dřívější  usnesení RMOb o jmenování Igora Trávníčka a Jiřího Dolejšku za členy školské rady, doporučeno provedení změny ÚP Ostravy  na pozemku parc. č. 476/3 (Pilík 3) a plochu s využitím „Lesy“ změnit na plochu s využitím „Krajinná zeleň“.

Na zasedání RMOb dne 30.8. rozhodnuto o   uplatnění  sankce vůči spol. DUPLEX s.r.o. a to v souladu se Smlouvou o dílo na stavbu nové MŠ.

Zastupitelstvo, finanční a kontrolní výbor:  V srpnu nyní vykázána žádná aktivita.

Komise RMOb:  Žádná se 7 těchto komisí se v srpnu nesešla.

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.: Byly podány a zodpovězeny žádosti č. 27.28 a 29. Podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách.

Místní rozhlas: V měsíci srpnu nebyl pro informování občanů využit ani jednou.

7. 8.2021

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma