Navigace: Vladimír Slavík > Hrabová v srpnu roku 2001

Hrabová v srpnu roku 2001

Hrabová se za uplynulých 20 let významně změnila. Dřívější  „chudobná“  vesnice  se postupně změnila v prestižní, atraktivní a bezpečný  městský obvod. Bylo  zde postaveno mnoho nových RD, opravily se místní komunikace a podle potřeby se postavily chodníky. Postupně se dokončovala  kanalizace, významně se zlepšilo zdejší životní prostředí.

Důležité události jsou zaznamenány v Hrabovských listech. V čísle HL  červenec-srpen z roku 2001   mne  zaujaly tyto:

Informace z jednání Rady: Na město poslána žádost o dotaci ve výši  1,3 mil. Kč na opravu ulice Šrobárova.  Vybrána firma pro opravy fasád, střech a komínů na ul. Obchodní, Reymontova, Příborská a V. Huga.

Oznámení společnosti TESCO: Na podzim bude otevřen hypermarket vedle Makra. Zájemci o zaměstnání si mohou podat žádosti včetně životopisu.

Valná hromada SDH: Uskutečnila se 16. června a bylo připomenuto 105 let od založení Sboru v Hrabové. V rámci oslav proběhla ukázka námětového cvičení na hašení objektu kostela sv. Kateřiny.

Změny v pronájmu bytů:  Zájemci o pronájem musí složit kauci, a to podle velikosti bytů ve výši  2 – 7 tis. Kč.

Zprávy se stavebního odboru: V červnu byla dokončena oprava ul. Bažanova a před dokončením je oprava ul. Šrobárova. Byla zahájena rekonstrukce sportoviště u ZŠ. V červenci bude zahájena stavba nového nástupiště a přístřešku na zastávce MHD Statek.  Stavebně bude upraven přechod pro chodce  Paskovské ulice u ul. Perunova. Připravuje se rekonstrukce ul. Na Konečné, Cementové a Krašické.

Nejlepší žáci u starosty: Na závěr školního roku přijal starosta Ing. Rundt nejlepší žáky zdejší ZŠ za uplynulý školní rok a společně s ředitelkou Mgr. Helenou Novákovou předali „Pochvalný list“ Haně Rýparové, Ivě Kozákové, Lucii Ruppenhalové, Haně Pavlíčkové, Lucii Šuretové, Vladimíru Smolkovi, Petru Kozákovi, Martině Michnové a Lence Kovaříkové.

Komentář HN: I ten největší skeptik musí uznat, že se naše obec  za uplynulých 20 let velmi změnila, a to k lepšímu. Podle mě to má své příčiny. Jednou z nich je i kvalitní práce místní samosprávy.  Ve volebním  období 1998 – 2002 v ní působili starosta Rund, jeho zástupce Zych, radní Svoboda, Balušek st., Lyčka, zastupitelé Kopitzová, Toř, Stárek, Chlupatá, Nováček, Petana, Chlupatý, Dvořák, Mutina, Marmol.  

Doznívalo nadšení ze sametové revoluce a  o „věci veřejné“ se zajímala i většina občanů. I to se projevilo v tehdejším občanském a politickém životě obce.

15. 8. 2021      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma