Navigace: Vladimír Slavík > Hrabová v září 2001

Hrabová v září 2001

O významných událostech v Hrabové před 20 lety přinesly Hrabovské listy tyto zprávy:

-Paskovská  pod kontrolou. V období prázdnin bylo Policií ČR v součinnosti s Městskou policií provedeno  na Paskovské ulici  15 kontrol,  měřením rychlostí  zjištěno 41 přestupků a na pokutách vybráno 17 000 Kč. Komentář HN:  Dopravní  zatížení Paskovské ulice se za uplynulých 20 let významně zvýšilo. Bylo by zajímavé zjistit, kolik kontrol bylo provedeno letos a kolik bylo uděleno pokut.

-Rekonstrukce místního rozhlasu. RMOb rozhodla o celoplošné rekonstrukci místního rozhlasu. Bude doplněno 7 reproduktorů na ulici Paskovské, jeden na ul. Krmelínské, prodlouženo bude vedení rozhlasu ke Statku. Nově bude zaveden rozhlas do ulic Jezerní, Krčínovy, Nešverovy, Perunovy a Krašické. V dalších etapách se počítá s ozvučením ulic Božetěchovy, Klasné, Cementové, Poplužní, Bělské a Mlynářské. Komentář HN:  Využívání  místního rozhlasu se v Hrabové neujalo. Rozhlasový systém je provozuschopný, ale občané o hlášení nejeví zájem. Důkazem toho je skutečnost, že v uplynulých měsících letošního roku  byl využit pouze  3x. Investice do místního rozhlasu byly zbytečně vyhozené peníze.

Průmyslová zóna Hrabové. Podle městských novin „Ostravská radnice“ se zde  v budoucnu počítá s investicemi ve výší 3,5 mil. EURO. Komentář HN:  Představovalo to  v tehdejším kurzu částku cca 100 mil. Kč. Ve skutečnosti byly investice v této zóně za uplynulých 20 let 24 mld. Kč  (viz Wikipedie) a vzniklo zde přes 9 500 nových pracovních míst. Tato Průmyslová zóna se velmi zasloužila o vyřešení problematiky zaměstnanosti v našem kraji. Místní sedláci věnovali pro tento záměr cca 120 ha svých nejúrodnějších polí.

Elektronický přenos.  I radnice v Hrabové je již napojena na internet. Na adresu umob.hrabova@iol.cz lze na úřad zasílat podněty, náměty, žádosti o informace stížnosti apod. Na webových stránkách obce lze najít údaje o úředních hodinách, telefonních číslech, historii obce, důležitých kontaktech, výpisy z usnesení rady, zastupitelstva apod. Komentář HN:  Za uplynulých 20 let se používání el. pošty mezi občany, místní správou a samosprávou  stalo běžnou samozřejmostí. Velmi to zjednodušilo proces, který se nazývá „zpětnou vazbou“.  Webové stránky obce  vedle Hrabovských listů   se staly hlavním  informačním  prostředkem, který informuje občany o dění v obci.

Základní škola připravena na nový školní rok. Hrabovské listy zveřejnily seznam všech zdejších pedagogů. Jsou to  ředitelka Helena Nováková, její zástupkyně Jaroslava Naďová, pedagogové Jarmila  Kuchařová, Bronislava Králová, Božena Holubová, Eva Janšová, Vlasta Horváthová, Anna Makulová, Blanka Jalůvková, Jitka Králová, Božena Vintrová, Jitka Hummelová, Romana Šebestová, Davida Windenková, Eva Gavlasová, Vladimír Janků, Alena Gomolová, Rostislav Naď, Jana Ainacidu a Vladimír Chodura.  Komentář HN:  Uvedl jsem jména všech tehdejších pedagogů zdelší školy zcela záměrně.  Ve svých 86 letech často vzpomínám na jména svých učitelů a učitelek,  kteří úspěšně nebo méně úspěšně se snažili o mé vzdělání. Vedle rodičů to byli nejdůležitější osobnosti, které se podíleli na mé výchově.  Možná, že uvedená jména přiblíží  vzpomínku na školní léta i některým ze čtenářů Hrabovských novin.

12. 9. 2021     V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma