Navigace: Vladimír Slavík > Hrabová v září 2021

Hrabová v září 2021

Zdravotní situace v ČR:  Největším problémem je nedostatečný zájem  obyvatelstva o očkování proti Covidu 19. Ke konci měsíce má obě dávky pouze 63 % občanů  starších 18 let. Stále není naočkováno cca 400 tis. seniorů. Příčiny této  neochoty  jsou  diskutovány jak mezi odborníky tak i mezi laiky.  Po prázdninách se obnovila  docházka dětí do základních a středních škol.  V uzavřených prostorách je nutno stále používat roušky.  Poněkud se zvýšil počet nakažených, ale podle tvrzení odborníků  další vlna koronavirové pandemie již nehrozí. 

Události v Hrabové: Nejvýznamnější události bylo otevření nové školky.  Má  5 tříd, každá s kapacitou 25 dětí, celkem zde najde svůj dočasný  domov  125 předškoláků.   V moderně pojaté stavbě   je mimo uvedené pavilony pro děti i  sociální zázemí, kuchyň a jídelna.  Autorem projektu je ateliér Duplex s.r.o. Vlastní stavba  včetně úpravy okolí  byla svěřena  firmě  Morys s.r.o.,  z Ostravy-Přívozu.  Náklady činily 72 mil. Kč, z toho město Ostrava uhradilo 25 mil. Kč. Kč.  Zbytek  zaplatil  náš městský obvod.

Hrabovské listy  vyšly  již  1. září.   Paní místostarostka informovala  na str.3 o jednání s ředitelem s.p. Diamo ve věci Pilíků.  Prostřednictvím rozhovorů   šéfredaktora Ing. Dvořáka s panem  Seďou a panem Vojkůvkou byli občané informováni o stavu obecní kroniky a o vzniku Facebooku městského obvodu Hrabová.  Další informace jsou o vytvoření centra obce v okolí budovy ÚMOb, o tom, kde se bude stavět sportovní hala,  o stavbě bytových domů na ulici U Řeky.

Činnost orgánů samosprávy: Dne 16. 9. se  opět sešlo zastupitelstvo. Na programu byla  mimo jiné body úprava Jednacího řádu zastupitelstva,  poskytování peněžních prostředků z rozpočtu v roce 2022, informace o stanovisku ZMO k návrhům MOb Hrabová na změny Územního plánu. Jelikož k dnešnímu dni  ještě nebyl zveřejněn  zápis, nelze komentovat  konkrétní průběh a výsledky z tohoto  jednání.

V zápisu ze zasedání RMOb z 14.9. je mimo jiných informací i informace o provedené  kontrole finančního hospodaření MOb odborníky z magistrátu města a zpráva o zahájení přípravných prací pro zřízení chodníku od  obchodu Hruška k hasičské zbrojnici.

Na webových stránkách obce byl zveřejněn zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie  a zápis z jednání komise pro kulturu. Další  komise o své činnosti  občany Hrabové neinformovaly. Finanční výbor zastupitelstva na své schůzi 7.9. projednal  Program poskytování  peněžních prostředků z rozpočtu pro rok 2022, výsledky interního auditu  hospodaření  a další body. Kontrolní výbor zastupitelstva se v tomto měsíci nesešel, naposled zasedal 13.5.2021

Další akce a události: Komise pro děti a mládež uspořádala v sobotu 25.9. populární akci pro děti „Stezka odvahy“.  Hasiči uspořádali dne 18.9. pro širokou veřejnost „Den s hasiči“.    V zahradě bývalé MŠ na ul. V. Huga bylo zřízeno dětské hřiště.  Ke konci měsíce se opravovaly místní komunikace  Bělská, Dubraviova a přístupy ke garážím na  Šídlovci.

Diskuse na sociálních sítích: Diskutovalo se o zřízení zastávky MHD v blízkosti nové školky, o optimálním místě pro budoucí sportovní halu, o problémech České pošty, o dalším osudu Pilíků. Dosavadní sociální sítě byly rozšířeny o Facebook městského obvodu Hrabová.

 Na FB  skupiny Hrabová jsou častými diskutéry Radomír Orkáč, Martin Veselý,  Adam Hrabovský, Klára Žižková, Veronika Vondráčková, Radim Miklas, Marcela Procházková, Libor Hromádka, Radim Klíma  a další.

Na FB skupiny  Ostrava-Hrabová jsou častými diskutéry  Rostislav Gromnica senior, Rostislav Gromnica junior a manželé Poláčkovi.

Nový FB MOb Hrabová je teprve „ v záběhu“.  Pravděpodobně zde budou sdělovat  své názory  na různé události  především  naši zastupitelé.  A možná i úředníci místní státní správy.

3. 10. 2021    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma