Navigace: Vladimír Slavík > Hrabovské listy č. 11: Slovo starosty

Hrabovské listy č. 11: Slovo starosty

 V Hrabovských listech  si vždy nejprve přečtu „Slovo starosty“.  To v HL č.11 je věnováno dalšímu využití dvou objektů po bývalé školce na Šídlovci.

Pan starosta oznamuje, že u objektu  na ulici V. Huga probíhá  jeho komplexní  stavební posouzení.  Dále oznamuje, že o objekt na ulici Příborské projevila  před pár lety zájem  firma CTPark.  Měli v úmyslu tam umístit svou podnikovou školku. Podle poslední zprávy  si vedení této firmy vyžádalo ještě pár měsíců na rozmyšlení.

 Pan starosta velmi podceňuje mentální schopnosti  zdejších občanů.   Mnoho z nich, včetně mne,  si po přečtení jeho informací položí následující  otázky:

 Proč se  budoucím využitím  těchto objektů  nezabývala RMOb  s potřebným časovým  předstihem?  Co jí v tom  bránilo? Vždyť  nájem z těchto nemovitostí mohl přinášet do obecní pokladny nemálo peněz.  A tyto prostory již 4 měsíce nepřináší žádný užitek. 

 Pan starosta informuje, že  probíhá komplexní  statické posouzení objektu na ulici  V. Huga.  Příliš tomu nevěřím. Sleduji průběžně usnesení ze zasedání RMOb a nebyla tam o tom žádná zmínka. U tak důležité záležitosti bych očekával konkrétní usnesení  rady s uvedením  názvu  odborné firmy  u které bylo toto  posouzení objednáno  včetně  ceny a termínu  realizace.  Nic takého neexistuje.   Pan starosta  na zastupitelstvu dne 16. září doporučil  zastupitelům, aby se šli podívat do vyklizených prostor školek a následně debatovali o jejich využití.   Co je tam asi k vidění? Prázdné prostory, špinavá okna, pavučiny.  Pro rozhodování zastupitelů by byl  užitečnější stavebně-technický posudek.

Pokud jde o objekt na Příborské ulici, tak školka  pro děti zaměstnanců této firmy v těchto prostorách by byla ideálním řešením.  Toto jednání  proběhlo  před několika lety  a vedení CTP  žádá  nyní na konečné vyjádření ještě  několik dalších měsíců. Proč MOb Hrabová netrvá na okamžité odpovědi?  Co když „za několik měsíců“ bude odpověď záporná? Co se pak bude dít dál s těmito prostorami?  Proč MOb  nenabízí tento objekt souběžně i jiným  firmám a organizacím?  Dalším možným řešením by byla přestavba na byty.  Třeba na tzv. startovací pro začínající manželství.  Nebo na byty sociální. Zde by byla rozhodující výše nákladů na případnou přestavbu.  Je tento údaj k dispozici?  Není.

Často se uvádí, že majitel nebo správce nemovitostí má povinnost se k těmto chovat  „s péči řádného hospodáře“ .  V případě  dalšího využití objektů po bývalé školce se tak, bohužel, neděje.

 Mělo by to vadit především  našim zastupitelům.  Ti složili následující slib:

„Slibuji na svou čest a svědomí, se svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.

Mělo by to vadit i občanům. Ti mají možnost působit na své zastupitele,  aby zlepšili svou činnost  nebo aby na svou funkci rezignovali. Bohužel se tak neděje. 

Na závěr mého dnešního článku prohlašuji toto:  Přes některé své občasné výhrady si  pana starostu Igora Trávníčka  vážím. Je to čestný,  přímý a nezáludný člověk.   Svou funkci  se snaží vykonávat co nejlépe.  Myslím, že v současném  zastupitelstvu nemáme nikoho lepšího.

 Problém  pana starosty vidím u jeho spolupracovníků.  Vždyť  využitím  prostor  po bývalé školce by se měli intenzivně zabývat i jiní  radní. Podle rozdělených gescí  paní místostarostka a pan radní Dolejška. Ti  neprojevují  žádnou snahu  tento problém řešit, i  když by měli.  Stejně tak ani členové Finančního výboru zastupitelstva.  Přitom jde o nemalé peníze!  

 

5. 11. 2021      V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma