Navigace: Vladimír Slavík > Hrabovské listy č. 4/2018

Hrabovské listy č. 4/2018

 

Každé nové číslo Hrabovských listů  si vždy několikrát pozorně přečtu a pak vybírám  článek, který  mě nejvíce zaujal.

Tentokrát  je „jedničkou“ rozhovor Petra Žižky s ing. Vladimírem Vavrečkou, CSc., který se ujal nelehkého úkolu zkoordinovat nápady a vize dvanácti místních občanů, převážně zastupitelů, na téma „Strategický plán rozvoje Hrabové do roku 2040“.

Pan ing. Vavrečka  působí jako pedagog na Vysoké škole podnikání a má s těmito projekty bohaté zkušenosti.  Žije v nedalekých Třebovicích, které mají mnoho společného s Hrabovou. Jde o menší obec na periferii Ostravy se zemědělskou minulostí. Tento  „třebovičák “  závidí Hrabové její  rozlohu a prostor. Alespoň to uvádí v následujících větách:

Rovněž poloha Hrabové je záviděníhodnou. Je na okraji velkoměsta, je tedy blízko k využití zázemí města, ale zároveň je svým charakterem převážně vesnická a má mnoho míst na svém území, kde lze odpočinout, relaxovat“.

Tyto  skutečností si, bohužel, neuvědomují mnozí „ hrabovjané“. (To je věta Vladimíra Slavíka a ne Vladimíra Vavrečky).

Fajn, a co ty mínusy ? Na toto otázku šéfredaktora Petra Žižky  Vladimír Vavrečka odpovídá  takto:

„Příjemná není dopravní zátěž, silný provoz přes samotné jádro Hrabové, blízkost některých ne zrovna vlídných průmyslových provozů. Ale když bude pro člověka hlavním zdrojem příjmů práce, bude potřeba i takových výrobních aktivit“.

Druhou větu (mít tu možnost) bych  zaslal všem těm, kteří  často bez  větších znalostí věcí se pouští do „kritiky“ (obvykle velmi povrchní a velmi diletantské)  různých problémů, souvisejících s dopravou a se současným životním prostředím v Hrabové.

 Přečetl jsem si také  obsáhlý text Vladimíra Vavrečky (39 stránek) s názvem „Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová – Hrabová 2040. Je k dispozici všem občanům na webových stránkách obce.

Po přečtení jsem si uvědomil následující problém:  Z různých poznatků, přání a připomínek členů komise  vznikne ambiciózní  program. Bohužel, s poněkud  omezenými  možnostmi jeho realizace. Jako hlavní překážku vidím v personálních možnostech současné veřejné správy  Hrabové (tedy představitelů nynější samosprávy a státní správy) a také  v náročnosti na finance.  Pokud tento program nebude zakotven v územním plánu SMO (a tím i ve finančních bilancích města),  pak to budou pouhá  „zbožná přání“. 

Ale možná  že mé obavy jsou neopodstatněné a příští námi zvolená  zastupitelstva  Hrabové najdou  způsoby, jak tento program realizovat. Je významný v tom, že ukazuje cestu od „satelitního městečka“ k plnohodnotné obci.

17. 7. 2018     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma