Navigace: Vladimír Slavík > Hrabovské listy - Září 2020

Hrabovské listy - Září 2020

 

Po přečtení tohoto čísla Hrabovských listů zjišťuji, že problém šéfredaktora je  pro nejbližší měsíce vyřešen. Ing. Dvořák prokázal své odborné i organizátorské schopnosti.  Především obdivuji jeho schopnost překonávat různé překážky při cestě za vytčeným cílem.

Známe se již dlouho a ne vždy byly naše názory shodné.  Kriticky jsem hodnotil výkon jeho funkce místostarosty v letech 2010 – 2014 a výkon  funkce předsedy stavební komise  v letech 2014 – 2018.

 Pochopitelně mnohé mé výhrady ke jmenovanému jakožto ke komunálnímu politikovi  stále trvají. Ale jako šéfredaktor Hrabovských listů  se osvědčil. Momentálně v Hrabové není nikdo jiný, který by byl  ochoten  a schopen tuto funkci zastávat lépe.

Co se mi v tomto čísle líbilo:

1. Je podrobně popsána současná situace při stavbě mateřské školky, zveřejněna stanoviska kontrolních orgánů k některým údajným  pochybením, zveřejněna stanoviska a názory zastupitelů, včetně zastupitele z opozičního „tábora“ Jiřího Skalského. Pokládám to za velmi důležité, některé argumenty kritiků postupů při přípravě a realizaci této stavby byly  velmi přesvědčivé.

2. Starosta a tajemník věcně popsali hlavní problémy, které v letošním roce a konkrétně v září 2020 byly projednávány naší veřejnou správou. S radostným překvapením jsem si přečetl informaci pana starosty, že v nejbližších  dnech dostaneme z MMO na školku  dotaci 15 mil. Kč a stejnou částku v příštím roce.

3. Přes komplikace s koronavirem veřejný život v Hrabové nebyl přerušen. Pokračoval Kinematograf bratří Čadků, úspěšná byla Neckyáda i Gulášfest, Pohádková cesta za zdravím a aktivní byli i velocipedisté. A místní časopis o těchto událostech podrobně  informoval.

4. Jako senior jsem si pozorně přečetl zprávu paní Šárky Bořutové o aktivitách našeho Klubu seniorů. Pokud to bude možné, uvítal bych podrobnou informaci i v příštích číslech.

5. Líbíl se mi  i úvodníky.  Jsou čtivé, mají „hlavu a patu“ a vystihují dobře mnohé aktuální problémy Hrabové.

5. Každé radniční periodikum musí být na potřebné úrovni i z hlediska vizuálního (zrakového). I to pan Dvořák zvládl velmi dobře.

Mám také některé výhrady:

1. Trvale je neúnosné, aby stereotypně první stránku HL  zdobila fotka starosty. Mnozí čtenáři by si to mohli vyložit zcela nesprávně.

2. Autorem  téměř všech článků nemůže být pouze Jan Dvořák. Žádoucí by byli i jiní autoři včetně  úřednic - vedoucích odborů naší státní správy.

Velice by mě potěšila zpráva, že místní periodikum přechází z formy občasníku na formu měsíčníku. Možná, že se toho ještě dočkám, a to buď  zásluhou Ing. Jana Dvořáka nebo jeho následníka.

9.10.2020     V.S.

  

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma