Navigace: Vladimír Slavík > Hrabovské noviny vychází již 7 let

Hrabovské noviny vychází již 7 let

Začalo to tím, že jsem si  v roce  2014 „na stará kolena“ pořídil počítač.  S využitím internetu jsem  se zajímal i o dění v okolních obcích, kde mám příbuzné  a kamarády z dřívějších let.  Konkrétně  v Paskově,   Staré  a  Nové  Bělé, Polance, Proskovicích. Informace jsem čerpal z místních časopisů a  z webových stránek těchto obcí.  Zjistil jsem, že  Hrabová má co dohánět.

V březnu 2014 jsem navštívil tehdejšího starostu  Mgr. Nadě a poukazoval na  malý počet a na pochybnou kvalitu zveřejňovaných informací  o činnosti  veřejné správy  a na nefungující „zpětnou vazbou“ mezi občany a radnicí. Poukazoval jsem i na Hrabovské listy, které vycházely pouze 6 x ročně a měly pouze 6 stránek.   Ale příliš jsem  se svou kritikou neuspěl.

Napadlo mě vytvořit vlastní web a  jeho prostřednictvím  zviditelnit  tehdejší problémy zdejší  veřejné správy  a přinášet  informace o událostech jak v Hrabové tak v okolních obcích.  Bezprostředně po  mé návštěvě  u pana starosty jsem založil Hrabovské noviny.

Psal jsem o  činnosti naší radnice, o minulosti Hrabové, o událostech, které jsem pokládal za významné.  Reakce čtenářů byly různé.

Povzbuzením v těchto mých aktivitách bylo ocenění, které se mi dostalo v roce 2016, kdy jsem byl zařazen do skupiny  pěti „Seniorů roku“ a převzal z rukou primátora města  Ostravy příslušný diplom.

Ve své  činnosti jsem pokračoval i v dalších letech.

Od počátku mi bylo jasné,  že mé články  čte pouze omezený okruh občanů, kteří si uvědomují význam kvalitní veřejné správy. Těm také byly určeny.  Někdy se měl dojem, že  má snaha měla i konkrétní výsledky.

Kolik občanů  čte Hrabovské noviny v současném období?  Statistika z  posledních měsíců je následující:

Červenec  2021: Průměrný  počet čtenářů je  33, nejčtenějším článkem  byl  „Rozhovor  Ing. Dvořáka s předsedou  KV“ .

Srpen 2021: Průměrný  počet čtenářů je 35, nejčtenějším článkem byl „Jak asi dopadnou  v Hrabové  příští volby?“ Byly míněny  ty komunální  v roce 2022.

Září 2021: Průměrný počet čtenářů je 35, nejčtenějším článkem byl „Kontrolní výbor porušuje svůj Jednací řád“.

Hrabovské noviny  čte pouze omezený okruh občanů. Ne každého  zajímá  problematiky veřejné správy.  Těch cca 35 mých čtenářů si velice vážím a doufám, že jejich zájem o  informace, které každodenně přináší HN,  setrvá i v příštích dnech.

6. 10. 2021    V. S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma