Navigace: Vladimír Slavík > Hrabovské školní kroniky

Hrabovské školní kroniky

 

 Ve sbírkách Archivu města Ostravy jsou uloženy mimo jiné archiválie i  dvě školní kroniky z Hrabové. Ta první  popisuje období  z  let 1807-1888. Na ní navazuje druhá, která končí rokem 1911. V obou kronikách jsou údaje o počtech školních  dětí, jména učitelů, výsledky inspekcí a jiné události, hodny zaznamenání.

V posledních letech  19. století přibylo v Hrabové mnoho obyvatel, a tím i  školou povinných dětí.  Původní škola, postavená vedle fary v roce 1833 již nestačila. Několik let se učilo i v domcích  č. 93 a 98. Oba stále existují, ten první dnes vlastní umělecký restaurátor Jaroslav Jakubek, v tom druhém ( v zatáčce u Šídlovce ) jsou dnes  kanceláře firmy PSG.

V kronice č. 2 je popsána stavba nové  školní budovy z roku 1904, která sloužila svému účelu až do roku  1957. Dnes jsou v ní kanceláře  místní veřejné správy, zasedací místnost  a pošta.

 O této stavbě je ve školní  kronice č. 2 napsáno:

„Úsilím c.k. okresního školského inspektora  Josefa Mňuka a starosty Hrabové Ludvíka Staňka se podařilo schválit postaveni nové školní budovy, a to v blízkosti kostela,  na pozemku mezi  cestou a rybníky. Pozemek byl zakoupen  z obecních peněz od vdovy Kláry Džonkové za obnos 2 800 K.

Plány zhotovila  stavební kancelář Rossman a Vojtek z Polské Ostravy za  cenu 400 K.  Povolení ke stavbě udělila  c.k. okresní rada školní v prosinci roku 1903. Půjčku na stavbu ve výši 20 000 K  poskytla  obci Zemská banka zemědělská.

Po veřejné soutěži stavba zadána obecním výborem osvědčenému a svědomitému polírovi Jos. Navrátilovi z Paskova.

Stavba zahájena v dubnu roku 1904. Na sokl použita cihla bílá, cementová. Na zbytek stavby cihla pálená.

V létě roku 1904 po celý čas ani nekáplo, panovalo velké sucho. V celé budově pod podlahami i nad základy položeny izolační plotny z dehtové  lepenky. Sklepy pro velkou vlhkost nebylo možné zbudovati.

Dne 13. září byla budova kolaudována  a 18. září posvěcena. Slavnostní řeč měl pan c.k. místodržitelský rada Karel Špengler.

Při budově zřízena i školní zahrada, před budovou zahrádky.  Vyučovat se začalo na začátku školního roku 1904-1905, a to ve dvou třídách.

Zároveň se stavbou školy  vystavěna byla  nádržka na vodu u studánky pod kopcem „Prašivka“ za rybníkem „Velký Bezďák“. Do školy zaveden vodovod z litých trubek o průměru 50 mm v délce 600 m. Stavbu provedl podnikatel Soběslavský z Vítkovic za obnos 3 443 K. Celkový náklad na stavbu školy  obnášel 36 000 K.

Za zásluhy o vystavění této školy  jmenoval obecní výbor nadučitele Františka Bartoníka čestným občanem Hrabové“.

 Tolik stručný záznam z této školná kroniky. Záznam jediný, ze kterého čerpal  v roce 1922  informace pro obecní kroniku  i kronikář Zdeněk Oliva.

1.8.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma