Navigace: Vladimír Slavík > Hrabovský hřbitov v květnu 2024

Hrabovský hřbitov v květnu 2024

 

Péče města Ostravy i zdejšího městského obvodu o tento hřbitov je příkladná. Všude je vzorně uklizeno, což vzhledem k místním podmínkám není jednoduché. Míním tím průběžné odstraňování suchých listů a větví. Ale stromy patří ke hřbitovu.

Máme zde i dvě kolumbária, kde lze umístit pohřební urny. Starší kolumbárium je naproti hlavního vchodu. Jde o nadzemní komory s možností pietního uložení 4 uren. Komory jsou uzavřeny snadno odnímatelnou čelní stěnou, opatřenou údaji o zesnulém. Celkem jsou zde 3 bloky s celkovou kapacitou 90 urnových schránek.  V prostoru kolumbária jsou i lavičky pro odpočinek, což oceňují zejména starší návštěvníci hřbitova.

Další prostor pro umístění pohřebních uren je v  nové části hřbitova. Zde se urny ukládají do komor, umístěných pod úrovní terénu. V „obecním“ majetku“ je pouze podzemní část, nadzemní část hrobu, včetně krycí mramorové desky a náhrobku je soukromým majetkem nájemce hrobu. Těchto hrobových míst je zde osmdesát, a téměř všechna jsou již pronajata.

Připomínku mám k podzemním betonovým šachticím. Jejich hloubka je 600 mm, a hladina spodní vody je v těchto místech cca 500 mm pod úrovní terénu.  Následkem toho je spodní část šachtic často zatopena vodou, a musí se zde vybudovat poměrně nákladná kanalizace.  Úplně by stačila hloubka šachtic 400 mm a kanalizace by nebyla zapotřebí. Ušetřily by se tím významné finanční prostředky.

Ve starší části hřbitova je dlouhodobým problémem stav některých cestiček. Je mezi nimi i ta, kde má svůj hrob válečný hrdina Vladislav Čermák.  Občasné výkopy okolních hrobů a různé manipulace s jejich ohrazením mají vliv i na tyto cestičky. Jejich nerovnost může mít fatální následky zejména u starších osob. Senioři, odkázáni na invalidní vozík (to je i můj případ), se k hrobům svých blízkých vůbec nedostanou. Proto jsem uvítal prohlášení pana starosty, zveřejněné v lednových Hrabovských listech, že jejich oprava bude provedena v letošním roce. Očekávám, že budou opatřeny vhodnou dlažbou.

Zcela nezbytnou se v současné době stává pietní rozptylová nebo výsypová  loučka. Ta na zdejším hřbitovu bohužel není.

Na závěr se zmíním o parkovištích v okolí hřbitova. Při loňském rozšíření plochy hřbitova byla zřízena i vstupní branka na jeho jihozápadním konci. Nebylo však v návaznosti na tuto branku zřízeno parkoviště s pevným povrchem, i když zde tyto možnosti jsou. Snad se tak stane v budoucnu.

Neděle 5. května 2024         V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma