Navigace: Vladimír Slavík > Informace o činnosti společnosti Ostravské lesy a zeleň, s.r.o.

Informace o činnosti společnosti Ostravské lesy a zeleň, s.r.o.

 

Tato společnost byla založena Statutárním městem Ostrava v roce 1992 za účelem správy lesního majetku ve vlastnictví města a zajištění údržby veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví města a městských obvodů. Od roku 2018 slouží  především jednotlivým městským obvodům při realizaci jejich zakázek formou přímého zadání (režim in – house).

Základní informace o této společnosti jsou obsaženy ve výročních zprávách, poslední zveřejněná je za  činnost v roce 2022. Je tam uvedeno i toto:

Jednatel společnosti: Ing. Vladimír Blahuta. Dozorčí rada: předseda Ing. Zdeněk Nytra, místopředseda JUDr. Ondřej Ručka, člen Petr Veselka.

Celkové tržby 116 306 tis. Kč, výsledek hospodaření po zdanění 2 492 tis. Kč (rok 2021 2 711 tis. Kč). Počet zaměstnanců 54, mzdové náklady 20 903 tis. Kč, odměny členům statutárních orgánů 1 648 tis. Kč.

V období 2019 – 2022 bylo uzavřeno s městskými obvody 23 smluv, nejvíce s městským obvodem Radvanice a Bartovice.  S MOb Hrabová uzavřeny 2 smlouvy, a to v roce 2019 smlouva č. 0324 (kácení stromů a náhradní výsadba) a v roce 2020 smlouva č. 0108 (odstranění keřů a pěstební zásahy na dřevinách).

Činnost pro veřejnost: Společnost provozuje Lesní školku, kterou navštívilo 2926 dětí, konají se i akce pro seniory. K těmto aktivitám slouží některé areály Bělského lesa.

Závěr zprávy auditora: Hospodaření společnosti Ostravské lesy a zeleň, s.r.o.  je v souladu v platnými úředními předpisy.

Poznámka HN: Mezi vedoucími zaměstnanci této organizace je ve funkci „Městský zahradník a koordinátor projektů“  i  Jana Batelková, zakladatelka parku Hrabovjanka. V roce 2024 uzavřela společnost Ostravské lesy a zeleň s.r.o. smlouvu s MOb Hrabová na sanaci zeleně na pozemku parc. č. 763/1 (akce Mokřady). Předpokládané náklady 691 830 Kč vč. DPH jsou i náklady smluvními. Uvedenou společnost hodnotím z pohledu občana za přínosnou a důvěryhodnou. Svědčí o tom i výsadba nových stromů na Šídlovci v letech 2021 -2022, zejména kolem restaurace Zvonírna. Druhovou  skladbu  a kvalitní výsadbu ocení určitě naši potomci.  Již nyní jsou tyto stromy ozdobou Šídlovce.

Úterý 30. dubna 2024      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma