Navigace: Vladimír Slavík > Informace o TJ Sokol Hrabová

Informace o TJ Sokol Hrabová

 

„Sokol“ patří k nejstarším spolkům v Hrabové. Díky Hrabovským listům jsou občané naší obce průběžně informováni o jeho činnosti. Ta úplně první zpráva byla zveřejněna v Hrabovských listech v dubnu 1995. Napsal ji tehdejší předseda TJ Sokol Hrabová Vladimír Folta, a pojednává o výsledcích činnosti za rok 1994. Je zde podrobný popis všech provedených úprav sportovního areálu a informace o činnosti fotbalového oddílu.

V červnu 1999 přinesly Hrabovské listy zprávu předsedy V. Folty, ve které hodnotil uplynulých 6 let činnosti. Popisuje další stavební úpravy areálu, činnost jednotlivých oddílů, a vyslovil poděkování členům výboru, konkrétně  Čestmíru Elblovi, Václavu Konečnému, Danu Motlochovi, Dušanu Sýkorovi, Bohuslavu  Vojkůvkovi,  Zdeňku Malákovi a správci areálu Ladislavu Sumarovi.  Sokol Hrabová měl tehdy 170 registrovaných členů. V dalších letech, až do roku 2014,  informoval občany o činnosti TJ Sokol Hrabová prostřednictvím HL  převážně člen výboru  Ing. Čestmír Elbel.

 V Hrabovských listech  č. 3/2014 je informace, že novým předsedou TJ Sokol Hrabová se stal Petr Novák. Na valné hromadě se hodnotilo 20 let činnosti, byly vyjmenovány všechny větší akce a aktivity a vysloven dík a uznání V. Foltovi za jeho dlouholetou činnost ve funkci předsedy. Petr Novák se staral nejenom o další rozvoj Sokola, ale pamatoval i na pravidelné informování veřejnosti o úspěších a problémech této organizace.  Až do jeho neočekávaného skonu v roce 2018 byly jeho zajímavé  příspěvky ve většině čísel Hrabovských listů.  Stejně zodpovědně přistupuje k této záležitosti i jeho nástupce Ing. Daniel Nováček.

 Mimo pravidelné informace o činnosti Sokola vyšly v HN i podrobnější  články, a to v červnu 2008 „Již stoletá historie TJ Sokol Hrabová (autor ing. Čestmír Elbel), v září 2009 „Vzpomínáme s kronikou Hrabovského fotbalu“ (autor Ladislav Sumara),  a několik informací, převzatých z publikace Jaroslava Sobka „70 let TJ Sokol Hrabová“. Ve zmíněném  článku Ing. Elbla z roku 2008  jsou i údaje o významných osobnostech TJ Sokol Hrabová:  Byl to Karel Stibor (člen TJ Sokol od roku 1918, ve výboru  49 let od roku 1923), Bohumil Vojkůvka (ve výboru od roku 1950, předsedou byl 22 let) a  Vladimír Folta (předseda od roku 1992).

Málokdo si uvědomuje, jak velký význam má pro občany Hrabové areál, jehož vlastníkem je TJ Sokol Hrabová. Vůbec nejde pouze o fotbal a o účast fotbalistů v různých soutěžích. Jsou zde sportovní příležitosti i pro milovníky tenisu a volejbalu.  Funkcionáři Sokola měli kdysi výborný nápad s postavením krytého přístřešku pro konání společenských a kulturních akcí.  Využívá se k různým příležitostem, stejně jako ostatní plochy sokolského areálu. Na příklad pro každoroční výstavy drobných hospodářských zvířat, pořádaných místním spolkem „Český svaz chovatelů".  Podrobně jsem si prohlédl dobře promyšlený a profesionálně zhotovený koutek pro děti, určitě plní svůj účel, a to  ke spokojenosti rodičů i děti.  V letních měsících je hojně navštěvován i stánek „U Kumana“, který vede charismatický Roman Stuchlý.  Veřejnosti je k dispozici i moderní hygienické zařízení včetně WC pro občany, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. A za to všechno vděčí občané Hrabové místnímu Sokolu a jeho funkcionářům.

Asi již „na vlastní oči“ nespatřím multifunkční sportovní halu, která dříve nebo později bude i v Hrabové.  Má to svou logiku, nastupující generace má své představy o smysluplném využití volného času, a současné prostory, vyhrazené sportování, již  nyní nejsou zcela vyhovující.

Úterý, 23. dubna 2024       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma