Navigace: Vladimír Slavík > Ing. Skalský nezná tiskový zákon

Ing. Skalský nezná tiskový zákon

 

Byl jsem  překvapen dnešním  sdělením zastupitele Ing. Skalského na webu Hrabova.info, že šéfredaktor Hrabovských listů  bez svolení autorů upravoval články zastupitelů SNK Hrabované (Orkáč, Slíva, Skalský) nebo umožňoval  radě, aby je cenzurovala.

Vždyť by se tím porušoval zákon č. 46/2000 Sb.!  V jeho současné úpravě je § 4a, podle kterého vydavatel periodického tisku ÚSC je povinen poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení všech zastupitelů. „Přiměřený prostor“ má být úměrný výsledku voleb. V případě zastupitelů SNK  Hrabované  mají tito zákonný nárok na 20 % tiskové plochy, věnované názorům a stanoviskům zastupitelů.

Běžně se to praktikuje v novinách Ostravská radnice. V každém čísle jsou kritické články opozičních zastupitelů, p. Tomáše Raždíka, p. Lukáše Semeráka a dalších.

Proč se o tomto  závažnému faktu nikdy nezmínili  zastupitelé Hrabovanů na jednáních zastupitelstva a nežádali nápravu? To si opravdu, ale opravdu neumím vysvětlit. Vždyť složili slib, že „budou svou funkci vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a  zákony ČR“. A   benevolentně přihlíží, jak se flagrantně porušuje důležitý zákon.

7. 9. 2022   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma