Navigace: Vladimír Slavík > Iniciativa občanů by se neměla promarnit

Iniciativa občanů by se neměla promarnit

 

 Jednání zastupitelstev  MOb Hrabová se pravidelně zúčastňuje 20 až 30 občanů, což je poměrně hodně. O dění v obci jsou dobře informováni a vznáší připomínky, požadavky a náměty na řešení některých problémů.

Ne vždy však následuje od představitelů naší radnice  jasná odpověď.  Chápu  všechny složitosti této „zpětné vazby“. Ne všechny připomínky jsou opodstatněné, ne všechny požadavky lze realizovat. Na některé pro jejich složitost nelze reagovat ihned. Ale občan by měl mít pokud možno vždy  pocit, že se nenamáhal zbytečně, že jeho připomínka nezapadla, že nebyla „zametena pod koberec“.

Pročetl jsem si všechny zápisy z letošních zastupitelstev se zaměřením na připomínky občanů a k některým mám tento komentář:

Paní Tomisová opakovaně upozorňuje na problematiku parkování aut na Šídlovci.  Ze strany radnice jsou odpovědi poměrně nekonkrétní. Chybí zde asi to základní: Je tento problém skutečně  tak naléhavý? Pokud ano, pak je nezbytné zajistit zpracování odborné studie. Místní amatéři při nejlepší vůli to nevyřeší.

Pan Janalík a další žádají dostavbu kanalizace. Jak naznačuje starosta, jde o složitou záležitost a  řešení je mimo možnosti městského obvodu. Pokud se na tom shodou všichni radní, tak by se to mělo oficiálně zdejší veřejnosti oznámit.

Opakovaně se připomíná nutnost vypracování koncepce rozvoje bytového fondu. Vzhledem k jeho stáří je to požadavek naprosto nezbytný. Nečinnost RMOb je zde neomluvitelná.

Opodstatněné jsou připomínky k liknavosti při rekonstrukci  hřbitova. Naši předci byli mnohem schopnější, postavili ho před 110 lety  „na zelené louce“ za pouhých 14 měsíců, a to včetně kříže, oplocení, drenáží, umrlčí komory, bytu pro hrobníka, studny  a výsadby stromů. Pomalý  postup RMOb podlamuje důvěru občanů ve zdejší samosprávu.

Za významnou považuji otázku  „Co bude na místě školky na ulici V. Huga“?  Obávám se že řešení nebude jednoduché, a čím dříve se zahájí tato diskuse, tím lépe. Základem  by měla být anketa.  Obávám se, že ať tam bude cokoliv, vždy se objeví kritika. Jde o to, aby těchto nespokojenců bylo minimální množství.

Konkrétnější řešení si zaslouží i opakovaný požadavek na protihlukovou stěnu u Místecké ulice. Jde o technický problém, který vyžaduje  odborné řešení. Čím dříve bude objednáno, tím lépe. Nelze také vyloučit, že po změření  skutečných hodnot hlučnosti se zjistí, že „nemáme nárok“.

 Je nezbytné zlepšit kvalitu  „zpětné vazby“ mezi občanskou veřejností a naši radnicí.  Citelně zde chybí informační prostředek, který by umožnil průběžnou diskusi. Prozatím probíhá pouze na zastupitelstvu jednou za tři měsíce, a to je málo. Pomohlo by  zřízení obecního facebooku nebo měsíční vydávání Hrabovských listů.

12.10.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma