Navigace: Vladimír Slavík > Investice v příštím volebním období

Investice v příštím volebním období

 

Podle zveřejněných  volebních programů mají nynější volební strany MOb Hrabová  (KDU-ČSL, Hrabované, Ostravak, Nová změna, ODS) celkem jednotný názor na investiční činnost v příštím volebním období.  Potřebnné jsou tyto stavby:

- Multifunkční sportovní hala resp. přestavba tělocvičny ZŠ.

- Nová  hasičská  zbrojnice.

- Na místě bývalé mateřské školky (ul. V. Huga) stavba  zdravotnického střediska  a obecní  byty.

- Na  Příborské ulici  přestavba bývalé školky na obecní byty.

- Dostavba  kanalizace.

ODS má ve svém programu navíc rekonstrukci domku č. 91 a úpravu parku před radnicí.

Mimo uvedené akce budou nezbytné další investice do infrastruktury, zejména dopravní, nákup techniky pro Technické služby, modernizace bytového a nebytového fondu (zateplení stěn) atd.

Dovolil jsem si odhadnout budoucí kapitálové výdaje dle volebních programů a vyšel mi následující výsledek:

Multifunkční sportovní hala. Ta v Nové Bělé si vyžádala 50 mil. Kč, ta v Krásném Poli 55 mil. Kč. Pro tu v Hrabové odhaduji náklad (s ohledem na inflaci) na 60 mil. Kč.

Nová hasičská zbrojnice:  Ta v Pustkovci si vyžádala 23 mil. Kč, ta v Muglinově 20 mil. Kč. Pro tu naši odhaduji náklad na 25 mil. Kč.

Zdravotní středisko a  obecní byty na ul. V. Huga:  Můj odhad je 2 mil. Kč na demolici a 50 mil. Kč na zdravotní středisko s byty, celkem 52 mil. Kč.

Rekonstrukce bývalé školky na Příborské ulici:  Můj odhad na 6 nových bytů  je 5 mil. Kč.

Rekonstrukce domku č. 91: Z ceny na pořízení PD (240 tis.Kč) odvozuji náklad na rekonstrukci  3 mil. Kč.

Dostavba kanalizace: Pan starosta předpokládá, že na nákladech se bude podílet i MOb Hrabová, a to částkou 30 mil. Kč.

Ostatní kapitálové výdaje:  Minimálně 8 mil. Kč.

Hrubý odhad kapitálových výdajů dle volebních programů vychází na 183 mil. Kč.

Ve střednědobém výhledu se plánuje na kapitálové výdaje v roce 2023 15 mil. Kč, v roce 2024 20 mil. Kč, v roce 2025 20 mil. Kč. Počítám-li s touto částkou i pro rok 2026, vychází celkem na příští volební období pro investiční činnost  75 mil. Kč. Na realizaci volebních slibů (183 mil. Kč) chybí 108 mil. Kč. Pokud se nepodaří tuto částku získat prostřednictvím dotací, bude nutno některé z uvedených položek přesunout na další volební období.  Ale které?

5. 9. 2022     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma