Navigace: Vladimír Slavík > Jak uklízet Česko

Jak uklízet Česko

 

Místní občanský aktivista  Hrabové pan R. Orkáč mi nedávno vyčetl, že mám výhrady k akci Ukliďme Česko. Místo toho, abych se zúčastnil sbírání odpadků,  tak „sedím na prdeli“.

Kdyby výše jmenovaný  občanský aktivista věděl, kolik pytlů různých odpadků jsem posbíral  v rámci rybářských brigád za těch cca  50 let aktivního  sportovního rybaření  na březích Odry, Ostravice, okolních přehrad, Kuboně  a Pilíků!  To by se divil. Nevyčítám mu to, nemůže vědět vše.  Nyní již ve věku 82 let „sedím na prdeli“ a pouze se na mém webu vyjadřuji k různým  veřejným záležitostem,  a mimo jiné i k akci Ukliďme Česko.  Chodím o holi, brigádu ani při nejlepší vůli bych nezvládl.

Obdivuji  ty občany, kteří  se  jednou ročně zúčastňují sběru odpadků  ve volné přírodě kolem vodních toků, v lesích a v podobných areálech. Tam, kde nemůže dosáhnout z praktických a finančních důvodů místní správa nedalekých  obcí.

Ale je rozdíl sbírat odpadky ve volné krajině nebo  organizovat pořádek jednou za rok  na  víceméně zastavěném katastrálním území obce, a to pochopitelně pouze na veřejných prostranstvích.  Zde by měla povinnost udržovat pořádek obec,  a to nepřetržitě po dobu celého roku.  Pokud tak nečiní, neplní dobře své poslání.

Pro ty, kterým je pojem veřejné prostranství  neznámý sděluji, že to jsou prostory, přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.  Viz § 34 zákona o obcích.

Pokud jde o čistotu na soukromých pozemcích (jsou oploceny nebo jinak zřetelně označeny),  na nich může jejich majitel provádět vše, co ho napadne. Pokud to není v rozporu s hygienickými, stavebními, ekologickými, bezpečnostními a jinými zákony a  předpisy.  Na tyto pozemky nemají přístup ani aktivisté, kteří jednou ročně vyrazí do přírody sbírat odpadky.

Jako plátce daní pokládám příslušné finanční výdaje za udržování pořádku na veřejných  prostranstvích obce  za  opodstatněné.  Nevadí  mi však ani jednorázová  akce  místních  aktivních občanů, kteří jednou ročně provedou inspekci veřejných prostor, aby posoudili kvalitu práce  příslušných orgánů naší samosprávy. Zjištěné nedostatky, kvantifikované počtem pytlů nasbíraného odpadu, určitě pomohou zlepšit úroveň práce těch, kteří jsou za čistotu obce zodpovědní.  

13. 4. 2017   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem