Navigace: Vladimír Slavík > Jaké jsou rekreační možnosti v Hrabové?

Jaké jsou rekreační možnosti v Hrabové?

 V  červnových Hrabovských listech  jsem si na toto téma  přečetl  názory některých politických představitelů  Hrabové a mám k těmto následující připomínky:

 Starosta Igor Trávníček (ODS):  Uvedl park Hrabovjanku, hřiště  na Šídlovci a dětské hřiště v areálu Sokola. Pak se podrobně rozepsal o problematice Pilíků. Zde vidí pan starosta  hlavní problém v tom, že uvedený areál  není majetkem  Hrabové.

Dovolím si s tímto názorem nesouhlasit. Vlastnictví území  Pilíků není podstatné,  podstatný byl nezodpovědný postoj našich radních v procesu EIA,  kdy se rozhodovalo  o budoucnosti tohoto areálu. Stalo se tak v roce 2017, kdy byl starostou Hrabové Trávníček a radními Rundt, Balušek, Lyčka a Pospěch.   Uvedení radní  trvali  na zachování vodních nádrží, ale  nepožadovali  obnovení  dřívější  cesty, která vedla po hrázi bývalých rybníků. A bez této cesty  nelze Pilíky jako rekreační oblast využívat. Co našim radním bránilo vznést  v roce 2017 tento požadavek? Vždyť proces EIA má mimo jiné umožnit, pokud to je technicky možné a žádoucí, obnovu  původního stavu krajiny.  Takže hlavní  problém Pilíků není ve vlastnictví tohoto území, ale v chybném jednání pana Igora Trávníčka  dalších radních v roce 2017. Je o tom i písemný doklad, viz usnesení rady č. 77/1761 z 11.10.2017.

Radní Petr Balušek (KDU-ČSL):  Zdůrazňuje možnost cyklovýletů, procházek do přírody, pro děti je dostatek dětských hřišť. Na místě je i  jeho poznámka, že další možnosti vzniknou otevřením kulturního zařízení  u budovy  radnice.  O Pilících se pan radní nezmiňuje, je dlouholetým odpůrcem zpřístupnění tohoto areálu širší veřejnosti. 

Radní Vladislava Kopitzová a radní  Miroslav Houžvička (Změna + Ostravak):  Uvádí  se možnost výletů  na kole, využití Pilíků pro rekreaci brání  nedostatek  schůdných a sjízdných cest.  Připomíná se Stezka Viléma Závady, park Hrabovjanka a několik dětských hřišť.  K danému tématu se navrhuje  svolat besedu s občany.

Radmila Lysáková Balušková (ČSSD):  Zaměřila se pouze na  budoucí využití Pilíků a sdělila svou představu o zdejších možnostech, včetně slunění se na  písečné pláži,  plavání v čisté vodě a občasné návštěvy  místního bufetu. Čte se to velmi hezky.

Ing. Miroslav Poláček (STAN-KPH): Upozorňuje na možnost   využití  pro rekreaci řeku Ostravici  zřízením stánku s občerstvením, převlékáren a   instalováním laviček.  Spatřuje možnosti aktivního odpočinku na dvou statcích s koňmi a na farmě Duběnka. Zmiňuje lesní park Hrabovjanku, mnoho hřišť, taneční a pohybové studio  v kulturním domě na Šídlovci, park na Šídlovci. Zmiňuje i přístavbu kulturního domu a  budoucí využití „domečku“ v budoucím „Srdci Hrabové“.  Jako pespektivní možnost uvádí  i Pilíky.

Komentář HN: Objektivně posouzeno nezávislým pozorovatelem jsou  současné rekreační možnosti zdejších obyvatel na velmi dobré úrovni. Příčiny vidím nejen ve vhodných přírodních podmínkách, ale i v přirozené potřebě  zdejších obyvatel trávit svůj volný čas kultivovaným způsobem v přírodě.

Pokud jde o smysluplné využití areálu  Pilíků, spoléhám na lepší  organizační a jiné schopnosti příštích generací.  Ta současná se zde prozatím příliš nevyznamenala.

6.6.2021      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma