Navigace: Vladimír Slavík > Jaký je postoj vedení MS kraje ke zpoplatnění D 56?

Jaký je postoj vedení MS kraje ke zpoplatnění D 56?

 

Jedná se o úsek mezi Hrabovou a Frýdkem Místkem o délce 12 km. Jsou domněnky, že toto zpoplatnění neúměrně zvyšuje dopravní intenzitu ve všech obcích v blízkosti této rychlostní silnice, především ve Sviadnově, Žabni,  Paskově a Hrabové.

Starostové uvedených obcí opakovaně  proti tomuto zpoplatnění protestovali u tehdejších ministrů dopravy, ale bezvýsledně. V únoru letošního roku sepsal  náměstek primátora Frýdku Místku  pan Karel Deutscher (ČSSD) ve spolupráci se starosty Sviadnova, Žabně, Paskova a Hrabové petici na zrušení tohoto zpoplatnění.  Tuto iniciativu podpořily i okolní obce. V nejbližších dnech budou petiční archy  odeslány  do Prahy. Nepochybně bude na nich několik tisíc podpisů.

 Tato iniciativa starostů je jistě chvályhodná. Ale jak se k tomuto problému stavěly a staví zastupitelské orgány našeho kraje? Není problém si to zjistit na příslušných webových stránkách.

Poplatky na tomto úseku D 56 se platí od roku 2009. Až do roku 2020 není v usneseních  Rady MS kraje  a krajského zastupitelstva o tomto problému žádná zmínka.

Poprvé  se o tomto zpoplatnění jednalo na Radě MS kraje dne 27.1.2020, kdy vzniklo následující  usnesení č. 79/7096: „Rada kraje ukládá náměstkovi hejtmana kraje uplatnit u Ministerstva dopravy požadavek na vynětí dálnice D56 v úseku „Ostrava Hrabová-Frýdek Místek z režimu časového zpoplatnění. Zodp. Ing. Jakub Unucka, termín do 30.6.2020“.

Podruhé se o o tomto zpoplatnění jednalo na Radě MS kraje dne 31.8.2020, kdy se tvořil program zasedání zastupitelstva kraje, svolaného na 3.9.2020. Na návrh člena zastupitelstva kraje JUDr. Josefa Babky z KSČM  mělo být na tomto  zastupitelství jednáno o zrušení zpoplatnění dálnice D 56 v úseku Ostrava-Frýdek Místek.

A tak se i stalo. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 3.9.2020 podpořilo požadavek obcí Frýdecko – Místecka  a městských obvodů SMO na zrušení zpoplatnění dálnice D 56 mezi Ostravou a Frýdkem Místkem a žádá ministra dopravy, aby tomuto dlouhodobému požadavku vyhověl.

Pozorným občanům nemohly uniknout následující skutečnosti. Pan náměstek Jakub  Unucka (ODS), zodpovědný za dopravní problematiku kraje,  zřejmě nesplnil úkol, uložený Radou dne 27.1.2020. Proto tuto záležitost „urgoval“ zastupitel Josef Babka (KSČM) na Radě dne 31.8.2020.

Nakonec bylo  na zastupitelstvu dne 3.9.2020 přijato usnesení, směřující proti zpoplatnění těch  problematických 12 km dálnice.

Shodou různých okolností se v této záležitosti  po cca 10 letech děje konečně  něco podstatného. Je zde petice nespokojených občanů a navíc k tomu i podpora zrušení zpoplatnění ze strany krajského zastupitelstva. A k tomu všemu blížící se krajské volby!  Na jedné straně  je zde ministr dopravy Havlíček z hnutí ANO, na straně druhé hejtman MS kraje Vondrák z hnutí ANO a jeho náměstek  Unucka z ODS. Každý z uvedených se snaží o zisk politických bodů. 

Nejbližší dny přinesou rozuzlení tohoto příběhu. Předpokládám zrušení uvedeného zpoplatnění, ale bez významnějšího vlivu na dopravní zátěž těch vedlejších silnic, včetně naší  Paskovské. Kolik  tyto hrátky přinesou politických bodů pro  hnutí ANO, ODS nebo KSČM, to nedovedu posoudit.

Je mi ale jasné, že rozhodující jsou i v tomto případě peníze. Jde o dlouhotrvající spor mezi státem ( MD)  a MS krajem o hrazení nákladů na údržbu a provoz těchto tzv. dálnic. Vše ostatní jou pouhé  bláboly.

16.9.2020     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma