Navigace: Vladimír Slavík > Jaký osud čeká budovu školky na Šídlovci?

Jaký osud čeká budovu školky na Šídlovci?

V celostátním Registru smluv byla dne 3. 11. 2021 zveřejněna zakázka MOb Hrabová s názvem  Stavebně technický průzkum a  posouzení technického stavu objektu  MŠ  V. Huga 667/20 v Ostravě-Hrabové. Cena zakázky je 157 300 Kč.  Průzkum byl objednán u  firmy  MARPO s.r.o. s dodáním do  21. ledna  2022.   

Co mne u této zakázky překvapilo?

1) Stavebně technický průzkum této budovy  byl již proveden v roce 2018. Odborníci z firmy Ateliér-IDEA tehdy řešili  praskliny v obvodových stěnách.  Aby se nezvětšovaly, bylo navrženo lokální vyztužení  cihelného zdiva ocelovými pruty s následnou opravou omítek. Náklady  na opravu  se odhadovaly na 2,6 mil. Kč.  Firma Ateliér- IDEA nabídla  pro tuto stavbu zpracování  projektové dokumentace  za 148 tis. Kč. Pokud je mi známo, MOb Hrabová  tuto nabídku odmítl.

2)  Pan starosta  v březnu 2021 informoval  veřejnost prostřednictvím Moravskoslezského deníku, „že tento objekt  půjde po přesunu školky  k zemi, protože jeho  sanace se nevyplatí“.

3)  V listopadu 2021 se zadává zakázka za 157 tis. Kč, která  má  opětovně posoudit stavebně technický stav tohoto objektu.  

Komentář HN:   Nevím, co si mám o tom všem myslet.  Možná, že postup radních je oprávněný, ale mám o tom vážné pochybnosi, a to z následujících důvodů:

 a)  Proč se tato záležitost neřešila  již v době, kdy se rozhodlo o stavbě  nové školky?  Dnes již mohlo být jasno o budoucím využití a také o eventuálních finančních přínosech, plynoucích z případného  pronájmu.  Nebo o nákladech na nezbytnou likvidaci.

b) Z jakých pramenů čerpal pan starosta své informace v březnu 2021 o havarijním stavu školky? Bylo to usnesení Rady nebo pouze soukromý názor  pana Trávníčka?

c) Text nové zakázky na pořízení  nového  stavebně-technického posudku, zveřejněný v Registru smluv,  se mi jeví jako  málo konkrétní. Nejsou požadovány odpovědi, zda stavební závady jsou opravitelné.  A když ano, tak za jakou cenu.  

Udivuje mne, že tato záležitost vyvolává  mezi zastupiteli tak malou pozornost.  Že by  heslo „Nehas co tě nepálí“   převážilo nad slibem zastupitele, že svou funkci budu  vykonávat svědomitě a v zájmu občanů?

17. 11. 2021      V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma