Navigace: Vladimír Slavík > Jedinečnost webových stránek MOb Hrabové

Jedinečnost webových stránek MOb Hrabové

 

K dnešnímu článku v Hrabovských novinách připojuji několik poznámek k webovým stránkám MOb Hrabové.

  Množství informací o fungování zdejší veřejné správy po jejich vzniku  v roce 2006 postupně rostlo. Zásluhu na tom měli jak někteří „progresivní“ zastupitelé, tak ochota tajemníků městského obvodu realizovat jejich požadavky.

Dnes občané Hrabové, kteří se zajímají o fungování veřejné správy, mají možnost si přečíst prostřednictvím internetu každých cca 14 dnů usnesení RMOb, zápisy z jednání výborů a komisí, zprávy z úřední desky, informace o veřejných zakázkách, dotazy, kladené v režimu zákona č. 106 a odpovědi na ně, a také informace o významných událostech v městském obvodu, doplněné fotodokumentací  manželů Hromádkových.  Velká pozornost je na webových stránkách věnována jednání zastupitelstva. Jsou zveřejňovány podklady k jednotlivým bodům, videozáznamy z jednání, texty usnesení a texyt zápisů.

Již několikrát jsem se v Hrabovských novinách zmínil, že svou informační hodnotou jsou naše webové stránky ve srovnání s webovými stránkami většiny městských obvodů nespornou jedničkou. Jako patriot Hrabové mám z toho velkou radost.

Neděle, 7. dubna 2024      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma