Navigace: Vladimír Slavík > Jednání komise VD a E dne 8. 9. 2021

Jednání komise VD a E dne 8. 9. 2021

Po  více jak čtyřech měsících se opět sešel  významný  samosprávný  poradní orgán RMOb, komise pro výstavbu, dopravu a ekologii. Zápis byl včera zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.

Očekával jsem, že budou projednávány  současné důležité problémy Hrabové, ale nestalo se tak.

Míním tím tyto:

- Plán oprav místních a účelových  komunikací.   I tyto komunikace vyžadují údržbu, která byla v posledních letech zanedbávána.  Příslušný plán oprav byl zveřejněn v červencových Hrabovských listech.  Proč  se o něm v komisi VD a E nediskutovalo?

-Zastávka MHD v blízkosti nové MŠ.  Je tento požadavek reálný?  Jaký mají  na možnost zřízení této zastávky názory členové komise, zejména dopravní expert Ing. Dvořák?

-Diskuse o umístění budoucí sportovní haly. Tato záležitost má několik řešení aii  názor komise může mít svůj význam. Komise se však umístěním sportovní haly nezabývala.

-Další využití budovy  bývalé MŠ na ul. V. Huga. Pan starosta navrhuje  její zbourání. Jaký je názor členů komise  pro výstavbu, dopravu a ekologii?

-Jednání k Pilíkům.  V zářijových Hrabovských listech byl zveřejněn rozhovor paní místostarostky  V. Kopitzové s ředitelem s.p. DIAMO Ing. Křížem, který prohlásil, že Pilíky jsou možná vedeny Českým báňským úřadem jako úložiště.  Pokud je tomu skutečně tak, pak nemají  k nádržím přístup občané. Pak je nutno zrušit záměry a plány, podle kterých má být tato oblast určena pro relaxaci místních obyvatel. Proč se tímto problémem nezabývala komise VD a E?

-Rekultivace bývalé vodní nádrže Pilík 3. RMOb souhlasí s návrhem s.p. DIAMO  změnit tuto plochu o velikosti 9,5 ha z funkčním  využitím  „lesy“ na pouhou „krajinnou zeleň.“  Přitom lesní plocha je z hlediska ekologického mnohem cennější jak krajinná zeleň.  A komise VD a E k tomu mlčí. Mlčení znamená souhlas.Konečné rozhodnutí bude učiněno na zastupitelstvu dne 16.9. -viz bod č. 8 jednacího programu.

14. 9. 2021      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma