Navigace: Vladimír Slavík > Ještě jednou "Hrabovské kosy"

Ještě jednou "Hrabovské kosy"

Včera jsem shlédl na  facebooku skupiny Hrabová video  Ilony a Libora Hromádkových s názvem  „Hrabovské kosy  12. 6. 2021“. Manželé Hromádkovi  v tříminutovém sestřihu zachytili podstatné okamžiky této velmi úspěšné  akce.  Nešlo o pouhou zábavu, ale i o připomenutí již skoro zapomenutých  „technologií“, těsně spojených s životem na vesnici.

Dnes již kosy nahradily různé motorové sekačky a křovinořezy.   Na lukách a zahradách již nezní  sluchu lahodící svist kosy, ale nervy drásající  hluk spalovacího motoru. Ale taková je skutečnost a nelze ji změnit.

Video začíná slavnostním nástupem soutěžících a průvodem na  soutěžní louku,  pokračuje pak pohybovými studiemi jednotlivých soutěžících,  a končí tanečkem dětí ze souboru Mata Hari.  To vše za hudebního doprovodu kapely DEOR.

Do akce se zapojili v nezvyklém počtu nejenom občané Hrabové, ale i  Klub českých velocipedistů, místní hasiči, a  byla zastoupena i farma Duběnka paní Pravdové s beránkem Nanuk. Překvapivě vysoký byl počet soutěžících, mezi 15 sekáči byly i 4 ženy, a vedly si velmi dobře.

Soutěž byla zakončena v parku Hrabovjanka,  kde proběhlo ocenění vítězů a opékaly se špekáčky.Děti ze skupiny Mata Hari i zde předvedly taneček, tentokrát možná na počest slunovratu .Pak následovala volná zábava. Škoda, že tyto události již na videoklipu nejsou zaznamenány.

A to vše se uskutečnilo  v době, která těmto a podobným akcím příliš nepřeje. Ještě stále existují různá rizika, spojená s koronavirovou pandemií a lidé raději  většinou „sedí doma“.

Opět i dnes musím připomenout (podle mého názoru) nesprávné rozhodnutí RMOb ve vztahu k této akci. Organizátorům „Hrabovské kosy“  byla zamítnuta jejich žádost na finanční příspěvek ve výši 7 tis. Kč.  Myslím, že to byla veliká chyba. Údajně pro zamítnutí hlasovali všichni radní, jmenovitě Trávníček, Kopitzová, Dolejška, Kelnarová a Balušek.

Pevně věřím, že toto „fopa“ našich radních neodradí  MUDr. Poláčkovou a Ing.  Poláčka od dalších aktivit. Jsou výjimečné a zasloužily by si od vedení obce větší pozornost.

 V této souvislosti si neodpustím kritiku i k webovým stránkám MOb. Proč se na těchto nezveřejňují videa z významnějších akcí,  pořádanými  místními organizacemi a spolky?  Některé městské obvody tak činí.  Tako veřejná prezentace je odměnou nejen organizátorům a účinkujícím, ale má i vliv na celkové hodnocení  obce,  městského obvodu.  Dokonce možná  má vliv i i na  poskytování různých  dotací. Je to tak správné, spolkovou a společenskou  aktivitu občanů je nutno  všemožně podporovat. Může to být  i povzbuzení pro ty méně aktivní.

Ještě že máme v Hrabové  web  Ing. Radka Orkáče Hrabova.info, který často „zaskakuje“ za  webové stránky městského obvodu.  Ale nemůže ho  zcela nahradit.

17. 7. 2021       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma