Navigace: Vladimír Slavík > Jsme v poločase

Jsme v poločase

 

 Nynější zastupitelstvo vzniklo před dvěma  lety, v říjnu 2018. K volbám se  tehdy dostavilo 1 494 občanů, kteří zvolili 15 zastupitelů, z toho 9 „nováčků“. Mezi nimi byl i již tehdy populární Ing. R. Orkáč, bývalá tajemnice MOb V. Kopitzová, úspěšný manažer J. Dolejška, oblíbená sociální pracovnice J. Kelnarová a další.  Vše nasvědčovalo tomu, že Hrabovou čekají lepší časy, než byly ty minulé.

Mé hodnocení uplynulých dvou let je následující:

Nebylo to ani příliš dobré, ani vysloveně špatné. Dosažené výsledky jsou úměrné současným možnostem. Jaké je obyvatelstvo, takové  je i zastupitelstvo!  

Vidím to na  sociálních sítích: Veliký rozruch vyvolá zpráva, že se někomu ztratila kočička. Nebo se opakovaně řeší problematika úklidu psích hovínek. Velmi emocionálně, nekvalifikovaně a povrchně se komentuje stavba bytových domů "v zatáčce".   Naproti tomu skutečně  významné záležitosti zajímají pouze několik jednotlivců. Ku příkladu územní plánování, stav obecního rozpočtu, další rozvoj  obce atd.

Přesto je zde několik kladů, které stojí za to zdůraznit.

1. Podařilo se vytvořit malou  skupinku aktivních občanů, kteří navštěvují pravidelně jednání zastupitelstva, zveřejňují své názory na sociálních sítích a projevují různými způsoby svůj zájem o „věci veřejné“.  Jsou to občané, kteří by mohli v příštích volbách zaujmout místa v zastupitelstvu.

2.  Jednání zastupitelstva jsou velmi otevřená, velmi kritická a velmi přínosná. Základní  principy zastupitelské demokracie v Hrabové fungují dobře.

3. Máme kvalitní webové stránky. Občané se mohou  podrobně seznámit s obsahem jednání zastupitelstva, s usneseními kontrolního a finančního výboru, s činností  zdejších komisí. Tyto „vymoženosti“ občané jiných městských obvodů nemají.  Současné technické potíže jsou pouze dočasné a nemohou nic změnit na kvalitě  těchto stránek. Dokonce si myslím, že tato reorganizace  jim bude ke prospěchu. 

4. Podařilo se vytvořit celkem dobře fungující komise. Jejich činnost je nyní, bohužel, značně  ochromena koronovirovou  pandemií.

Pokud jde o  kritiku, tak musím sdělit toto:

1. Většině  zastupitelů vytýkám  především jejich pasivitu. Nemají zájem se ve svých funkcích výrazným způsobem angažovat, nesdělují své názory občanům, nepřekládají veřejnosti své návrhy na řešení aktuálních problémů atd.  Těch několik aktivnějších často svou aktivitu přehání, což také není dobré řešení. Místo žádoucí  vzájemné spolupráce jsme svědky „zákopové války“, vzájemného osočování a osobních útoků.

2. Současná samospráva nezvládá péči o budoucnost naší obce. Je zde velké nebezpečí, že se Hrabová přemění v pouhou příměstskou čtvrť Ostravy.  Bohužel, tato postupná přeměna  dřívější Hrabové v „panelák naležato“  nikomu příliš nevadí.

3. Současná samospráva nezvládla kolaps místního časopisu a místního rozhlasu. Možná, že to nevadí těm mladším, ale pro seniory jsou tyto informační prostředky velmi důležité. Obzvlášť pro ty, kteří nemají možnost využívat služeb internetu. A je jich v Hrabové stále ještě mnoho. 

Závěr mého dnešního rozjímání: Do dalších voleb máme ještě  dlouhé dva roky. Leccos ještě lze vylepšit. Uvažuji takto: V naší obci je cca 600 absolventů středních a vysokých škol, kteří mají povědomí o významu kvalitní veřejné správy. Stále čekám, že se najde několik dalších zdejších osobností, kterým není současná situace lhostejná. Ti by měli posílit malou skupinku vizionářů, která v Hrabové již existuje. Takto vytvořená akceschopná skupina by pak  mohla poměrně rychle pomoci  vytvořit z Hrabové pro zdejší občany skutečný domov.

21.10.2020       V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma