Navigace: Vladimír Slavík > Kanalizace poněkud jinak

Kanalizace poněkud jinak

 V lednu 2022 Ing. Faicová rozeslala majitelům RD, kteří shromažďují odpadní vody v žumpách výzvu, aby předložili příslušné doklady o způsobu likvidace těchto vod. 

Činila tak v souladu se svými povinnostmi, odbor stavebně správní  má ve své pracovní náplni i kontrolu  dodržování právních předpisů v oblasti  životního prostředí a vodního hospodářství.

Na toto téma pak vznikla na zastupitelstvu 16.3.2022 následující diskuse:

Ing. Ospalíková se otázala, jak časté budou kontroly  ohledně kanalizací.  Starosta sdělil, že kontroly byly přednostně zacíleny na občany, kteří mají možnost se na kanalizaci napojit, ale nevyužívají toho.

Toto stanovisko pana starosty mne velmi překvapilo. Přece musí vědět, že existuje zákonná  povinnost majitelů RD se na kanalizaci napojit, pokud je v daném místě zřízena.  Jasně je to stanoveno v § 6 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Bydlení v RD má své výhody, ale i závazky.  Majitel RD  musí respektovat  platnou legislativu a všechny technické a i jiné  požadavky . Pokud toho není  z jakýchkoliv důvodů schopen, měl by  zvolit nájemné bydlení. Tam ho problematika likvidace jeho odpadních vod nemusí zajímat.

V této diskusi na uvedeném zastupitelstvu  bych očekával, že starosta podpoří akci úřadu, za jehož činnost je také zodpovědný.  Ale nestalo se tak. Na místě Ing. Faicové bych z tohoto případu vyvodil patřičné poučení, a příště se příliš v tomto směru neangažoval.

Ale teď to hlavní. Jižní konec Hrabové nemá kanalizaci. Asi 80 majitelů zdejších RD likviduje své odpadní vody různými způsoby, některé z nich možná jsou v rozporu s právními předpisy.

 Dříve nebo později se  i zde stavba kanalizace uskuteční. Nejde o levnou investici, vyžádá si nejméně 100 mil. Kč.  Jaká je jistota, že se všichni majitelé zde stojících RD na tuto budoucí kanalizaci napojí?

Nebylo by marné již nyní těmto občanům vysvětlit a zdůraznit  tuto povinnost.

Stane se tak asi až v příštím volebním období, ve kterém bude nový starosta nekompromisně požadovat dodržování platné legislativy i v této záležitosti. Nebo nebude?

14. 4. 2022      V.S.

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma