Navigace: Vladimír Slavík > Kanalizace v jižní části Hrabové

Kanalizace v jižní části Hrabové

 

Podle původních plánů měla být kanalizační síť v Hrabové dokončena v roce 2016. Situace se zkomplikovala v roce 2014, kdy vedení Hrabové rozhodlo o  opravě povrchu Paskovské ulice, a to i v místech plánované kanalizace, tedy jižně od ulice Bělská.  Mezi občany se tehdy říkalo, že je to předvolební akce pana starosty Nadě, nový asfalt si pochvalovali všichni občané.  Pro pořádek uvedu, že v radě MOb tehdy byli  mimo starosty i pánové Dvořák, Dudic, Lyčka a Pospěch.

Jaksi se přitom nedomyslelo, že tímto rozhodnutím se posune stavba kanalizace v jižní části obce  až na rok 2020. Důvody vysvětlil pan starosta  Igor Trávníček v Hrabovských listech č. 4/2017 na str. 5 takto:

„Tady je situace jasná. Hlavní řád nové kanalizace je projektován v ulici Paskovské, která byla opravena z dotací EU a až do podzimu roku 2019 se do ní nesmí zasahovat. Takže to je nejbližší termín, kdy lze kanalizaci jako celek budovat. Snažím se zatím o to, aby se části, které nejsou přímo na hlavním řádu závislé, oddělily od zhotovené projektové dokumentace a začaly budovat přednostně a co nejdříve“.

Bohužel, tato snaha nebyla prozatím  korunována úspěchem, žádné vedlejší uliční  větve budoucí kanalizace nebyly doposud zhotoveny. Konkrétně v ulicích Na Luhu, Kolumbova, Na Janošku, Na Hurtě a v dalších.

Ještě se vracím k rozhodnutí rady městského obvodu Hrabová z roku 2014, kdy byla dána přednost novému asfaltu na  Paskovské  ulici  před dostavbou kanalizace. Pravděpodobně naši radní tehdy uvažovali takto:  Když jsme žili bez kanalizace tak dlouho, pak těch několik let ještě přežijeme. Těžko soudit, zdali tato úvaha v té době byla  správná.

 Dobudování  kanalizační sítě je obsaženo i v elaborátu „Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová“ a to na str. 19, kde se doporučuje jednat s vedením SMO o krytí této stavby městským rozpočtem a spolupracovat s Magistrátem města Ostravy při řešení eventuálních problémů.

Takže uvidíme, jak tato jednání dopadnou.

20. 7. 2018     V. S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma