Navigace: Vladimír Slavík > Kapitálové výdaje v roce 2023

Kapitálové výdaje v roce 2023

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

 Na zastupitelstvu MOb Hrabová v prosinci minulého roku byl projednáván rozpočet pro rok 2023, ve kterém se počítá s poměrně vysokou částku na kapitálové výdaje, a to 42,411 mil. Kč. Překvapilo mne, že nikdo z přítomných nepožádal o informaci, jak budou tyto peníze využity. Diskuse byla zaměřena na stavbu nové hasičské zbrojnice a nové sportovní haly, se kterými se v roce 2023 nepočítá. Neplánuje se ani demolice budovy bývalé školky na ul. V. Huga a následná úprava této plochy.

 Bližší informace k plánovaným investicím pro  letošní rok sdělila paní místostarostka Ing. Hrabovská v lednových Hrabovských listech. Pro dokončení projektu rozšíření místního hřbitova se plánuje 7,1 mil. Kč, na startovací byty v objektu bývalé MŠ na Příborské ulici je určeno 8,5 mil. Kč, na rozšíření školní družiny – 10 mil. Kč, na chodník podél ulice Paskovské k hasičské zbrojnici – 4,5 mil. Kč, na projektovou dokumentaci výstavby nové hasičské zbrojnice – 1,5 mil. Kč.

Součet činí 22,6 mil. Kč, do plánované částky pro rok 2023 zbývá 19,8 mil. Kč. Mám vážnou obavu, že se bude opakovat situace z minulých let, kdy plánované kapitálové výdaje nebyly vyčerpány.

Přitom  je  v rozpočtu nedostatek peněz pro opravy a údržbu místních komunikací a cyklostezek včetně výsadby stromů kolem nich. Není počítáno ani s náklady na opravu střechy tělocvičny ZŠ a s likvidací budovy bývalé školky na ul. V. Huga.

V článku paní místostarostky v lednových Hrabovských listech je zmínka, že bývalé vedení Hrabové nepředalo novému vedené žádné informace o připravovaných investičních akcích. Asi proto, že neexistují. Nebyly projednávány v komisi pro výstavbu, dopravu a ekologii, nebyla zajišťována projektová dokumentace (s výjimkou rekonstrukce RD č. 91 a přestavby MŠ na Příborské ulici na byty), neproběhlo žádné výběrové řízení.

Ale možná, že mé připomínky jsou zbytečné, a vše se vyřeší  v průběhu roku „rozpočtovými opatřeními“.

11. 1. 2023     V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma