Navigace: Vladimír Slavík > Kde najít informace?

Kde najít informace?

 

Líbí se mi aktivity nové vedoucí odboru sociálního, organizačních a vnitřních věcí, Mgr. Pavlíny Špačkové. Chápe své povinnosti šířeji, než její předchůdkyně, začíná se angažovat i v oblastech organizačních a vnitřních věcí našeho městského obvodu. Usuzuji tak i podle článku s názvem „Komunikace městského obvodu aneb Kde najít informace“, který zveřejnila paní Špačková v dubnových Hrabovských listech.

V článku mimo jiné píše: „Městský obvod Hrabová je součástí veřejné správy, a ta je pojímána jako služba občanům. V rámci sdělování informací se snažíme, abychom informace poskytovali ve srozumitelné a přehledné formě k jednotlivým cílovým skupinám a využívali srozumitelné informační kanály. Vzhledem k existenci různých platforem Vám podávám přehled o oficiálních komunikačních směrech našeho městského obvodu“.

Těmi jsou podle Mgr. Špačkové Hrabovské listy, elektronická úřední deska, webové stránky obvodu, a facebookové stránky městského obvodu.

Pro mne jsou dostačující informace, zveřejňované na webových stánkách obvodu a v Hrabovských listech.  Elektronickou úřední desku nesleduji, všechny zprávy z úřední desky jsou k dispozici na webových stránkách obvodu. Na těchto jsou i všechny významné aktuality.  O dalších sociálních a komunikačních sítích soudím, že nejsou určeny pro mou věkovou skupinu.

Neděle, 7. dubna 2024        V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma