Navigace: Vladimír Slavík > Kdo je kdo

Kdo je kdo

 

Již dlouho mám v plánu napsat tento článek.  Jde o obranu zastupitele Ing. R. Orkáče. Nelíbí se mi, že je vystaven velmi  neobjektivní  kritice některých  zdejších  občanů, konkrétně pana R.G. staršího a R.G. mladšího, pana  J.D.  a manželů M.P. a M.P.

Tato kritika aktivit Ing. Orkáče  začala  v roce 2018 a stále pokračuje.

Co je  vlastně kritizovanému vytýkáno?  Jeho neobvyklá  občanská angažovanost!

 Lze to chápat i jako závist těch méně schopných k úspěchům těch schopnějších.  Konkrétně k neobvyklým a k nezpochybnitelným výsledkům veřejné činnosti Ing. Orkáče.

A ty zde nepochybně jsou. Z těch starších  aktivit připomenu  jeho veliký podíl na založení občanského sdružení TORALI, které úspěšně funguje  od roku 2011  dodnes.  Z těch  pozdějších to je  vytvoření  webových stránek Hrabova.info a především  vytvoření úspěšného  volebního subjektu SNK Hrabované.  Za významnou iniciativu  Radka Orkáče v pozdějších obdobích   považuji také Úkolovník na Hrabova.info, iniciativu Zmapuj To a  v neposlední řadě i vytvoření  FB Hrabová, jakož i mnoho dalších aktivit.

Příkladná je  aktivita R.O. ve funkci zastupitele, a to ne pouze na jednáních  zastupitelstva, ale také v komisích a výborech.

Dle mého názoru je Radek Orkáč velice prospěšnou  a úspěšnou „štikou v našem rybníce“.  Kéž bychom jich měli více!  Vždyť prohánění místních kaprů v  tom našem hrabovském rybníku je velmi potřebná a prospěšná  činnost.

Jako každý, kdo něco dělá, i Radek se dopouští chyb.  Někdy by mohl volit  méně brutální přístup ke svým oponentům, měl by více vážit všechny důsledky svých  častých kritických postojů ke všemu možnému.  Neuvážené a  naprosto zbytečné  bylo obvinění  M.S. s plagiátorství. Dodnes nechápu, proč to udělal.

Ve funkci zastupitele je velkým problémem jeho  diplomatická neschopnost získávat pro své názory i ostatní zastupitelé.   

Ale přes to všechno je Radek  pro Hrabovou velkým přínosem.

A čím se mohou pochlubit jeho oponenti?  Vážím si literárních aktivit Mgr. Martina Slepičky a kulturní činnosti  manželů Poláčkových. Ale to je neopravňuje k tak agresivním atakům proti Radkovi!  Nechápu, proč to dělají. Proč si své  víceméně soukromé problémy nevyřeší pouze mezi sebou!

Pokud jde o  ostatní oponenty Radka, tak  ti toho pro Hrabovou doposud příliš nevykonali.  Ti nejhorlivější jsou pouhými  populisty, neboli v mém nářečí  kecalisté. Příkladně  R.G. starší a R.G. mladší a pan J.D.

V uplynulých letech jsem měl  možnost velice podrobně prostudovat povahu Radka. Mám k němu blízký vztah, téměř jako ke svému vnukovi. Vážím si jeho některých osobních  vlastností, mimo jiné pracovitosti,  vytrvalosti a vysokého stupně občanské  angažovanosti.  A to jak ve funkci zastupitele, tak i v jeho dalších  aktivitách.

 Ve styku s okolím však má  určité problémy.  Je příliš impulzivní, neuznává kompromisy, snadno se pohádá  s kýmkoliv.

Neumím si ho představit ve  funkci starosty. Ale jako  opozičního zastupitele ano! Takže doufám, že i po příštích volbách v roce 2022 zasedne  Ing. Orkáč v místním zastupitelstvu.

 Závěrečné suma sumárum: Radek Orkáč je pro mne příkladem angažovaného občana.  Současná doba ještě na to není připravena a nedovede to ocenit. Výjimečnost se neuznává a  výjimečně  schopní lidé se musí potrestat.

Doufám, že významná úloha Ing. Radomíra Orkáče  v budování zastupitelské demokracie v Hrabové bude zaznamenána i v obecní kronice.

7.8.2020     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma