Navigace: Vladimír Slavík > Kdo zodpovídá za technický stav ZŠ?

Kdo zodpovídá za technický stav ZŠ?

 

 Vlastníkem této budovy je Statutární město Ostrava a správu vykonává  MOb Hrabová.  Stejně je tomu u některých bytových domů na Šídlovci, kulturního střediska, u budovy MŠ a radnice, u místních komunikací, propustků, veřejného rozhlasu, dětských hřišť,  čekáren MHD  atd.

Povinností správce je pečovat o stavební a technický stav těchto nemovitostí. K tomu slouží pravidelné udržování, technické  kontroly a  v případě potřeby i opravy.

Podle platné organizační struktury MOb Hrabová  odpovídá za výše uvedené činnosti u bytových domů odbor financí a správy majetku  (referent Patrik Weiss) a za správu  ostatních  staveb a zařízení odbor  stavebně-správní  (referentky  Svatava Králová a Renáta Moskalová.)  Za jejich činnost   a kontrolu plnění jejich pracovních  povinností  zodpovídají   vedoucí odboru, konkrétně Ing. Jana Ziobrová a Ing. Jana Faicová, za ně pak  tajemník Ing. Jan Socha a za celý úřad starosta pan Igor Trávníček.  

Některé činnosti, související se správou těchto nemovitostí,  provádí uvedené referentky a referent  osobně,  jiné objednávají  u odborných firem. Opravy a údržba  jsou převážně prováděny specializovanými firmami.

Stejně se pečuje o budovu školy.  Pan zastupitel  Ing. Orkáč se domnívá,  že tomu tak není.  Ve svém dopise mi píše „Od kdy úředník  leze do školy a zjišťuje stav střechy?  Proč házet vinu na úředníky? Nebo za to může ředitel školy?“

Opět mi vadí tento způsob nelogického myšlení Ing. Orkáče.   Ani  úředník ani ředitel  školy na střechu  tělocvičny nepolezou. Prohlídku střechy  provede odborník, který má k tomu potřebné  vědomosti, praxi, a také profesionální  vybavení.  Po prohlídce sepíše zápis o svých zjištěních včetně doporučení, které obvykle správce respektuje a zajistí jejich realizaci.

 Je žádoucí, aby tento osvědčený systém  spolehlivě fungoval i v Hrabové. A všichni zastupitelé, včetně Ing. Orkáče,  by se měli o to všemožně snažit.

12. 5. 2022      V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem