Navigace: Vladimír Slavík > Kdy se bude stavět kanalizace v jižní části Hrabové?

Kdy se bude stavět kanalizace v jižní části Hrabové?

 

Kolem této záležitosti jsou čas od času zveřejňovány různé informace, a to ne vždy příliš solidní. Dokonce se tato  investice ocitla při volbách v roce 2014 ve volebních programech některých místních politických stran. ODS si dokončení  této  kanalizace  dala ve svých prioritách na první místo, a pak byla dána  přednost novému asfaltu na Paskovské ulici.  Z tohoto příkladu je vidět, jak „zodpovědně“  tvořila tato politická strana svůj volební program. Doufejme, že volební  program pro období  let  2018 – 2022  si naše ODS lépe promyslí. 

Věnoval jsem se dokončení  kanalizace   již několikrát i na stránkách Hrabovských novin, abych vyplnil v této záležitosti  „informační vakuum“ a poskytl  mým čtenářům  relevantní informace. Naposled  jsem o této kanalizaci psal v HN nedávno, a to 20. 7. 2018 a současně  jsem požádal o aktuální informace investiční odbor magistrátu města Ostravy.

Vzápětí jsem obdržel od Ing. Petra Nogy následující odpověď:

„Tato kanalizace je součástí stavby Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní část 5, která navazuje  na stavbu č. 4. Na obě stavby je vydáno stavební povolení a bude vypracována projektová dokumentace, která bude sloužit zároveň pro zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby.

Ukončení zadávacího řízení předpokládáme tak, aby jejich realizace byla zahájena na podzim roku 2019 resp. na  jaře roku 2020.

Realizace těchto staveb byla  vázána nejen na opravu Paskovské ulice, financované  z dotací, ale i na probíhající výstavbu kruhového objezdu na křížení ulice Paskovské s ulicí Mostní“.

Přílohou tohoto dopisu je i stavební plán jednotlivých kanalizačních stok v místních ulicích.

Další informace o této stavbě jsem našel v materiálech OVAK  s názvem Plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Celková síť kanálů v této části Hrabové bude mít délku 4 430 m s potrubím DN 300 až DN 800 mm. Potrubí bude kameninové. Kanalizace bude napojena na stokový systém, který zajistí transport odpadních vod na Ústřední čističku odpadních vod v Přívoze.

Při studiu těchto materiálů jsem si připomenul návrhy  některých našich občanů (a dokonce i některých zastupitelů !) na osamostatnění Hrabové. Pokud by tyto návrhy získaly většinovou podporu, pak by pravděpodobně se stavba této kanalizace, s ohledem na enormní náklady, ještě dlouho neuskutečnila. A kdož ví, jestli by její napojení bylo reálné na kanalizační systém  Ostravy.

Na závěr ještě několik poznámek. Je faktem, že zde žijící občané si vyřešili likvidaci odpadních vod různým způsobem. Někteří využívají služeb  OVAK a jiných firem a čas od času si nechají své žumpy a septiky vyčerpat. Jiní zase řeší tento problém „svépomoci“ a část odpadní vody se použije k  „pohnojení“   jejich polí a zahrad.  Bohužel, starší RD mají žumpy značně netěsné a odpadní vody prosakují do okolí  a nakonec skončí  ve Ščučí a v Ostravici.   A mnozí občané  si libují, že nemusí platit stočné.

Většina zde bydlících, především z řad  střední a mladé generace je  určitě  přesvědčena, že tyto způsoby  likvidace  odpadních vod nejsou v pořádku a je nutno urychleně se postarat o nápravu a napojit se na kanalizační systém. Doufejme, že to  tentokrát vyjde.

1.8. 2018     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma