Navigace: Vladimír Slavík > Klady a zápory webových stránek MOb Hrabová

Klady a zápory webových stránek MOb Hrabová

 Tyto webové stránky  přináší mnoho zajímavých informací ( zápisy z jednání zastupitelstva a komisí, usnesení RMOb a výborů, rozpočty, závěrečné účty, agenda  „stošestky“, organizační struktura Úřadu, informace o veřejných zakázkách, strategický plán, publikace o Hrabové ).

Na těchto webových stránkách je i kompletní obsah všech čísel  Hrabovských listů od roku 1992 dodnes.  Jsou  v nich informace o všem důležitém, co se v Hrabové v těchto letech událo. Chybí pouze lednové  číslo z roku 2015.

Nyní poněkud odbočím. Nikdy jsem nevěřil, kolik občanů  se z různých důvodů  z Hrabové odstěhuje do jiných měst a obcí,  dokonce i do jiných států.  Jde o přirozenou  migraci, někteří  následují své životní partnery, jiní odchází za zaměstnáním.  Z mých bývalých spolužáků ze  zdejší školy tak učinila dokonce většina.

Mnozí   z těchto rodáků se snaží zjistit i informace o jejich rodné obci.  V dnešní době jim to mimo jiné moderní informační  prostředky umožňuje i existence zdejších  webových stránek a v nich zveřejňované  Hrabovské listy.

Odhaduji, že těchto  „externích“  čtenářů je několik desítek. Právě pro ně jsou určeny Hrabovské listy v digitální podobě. Také jsou určeny pro zájemce o dění v Hrabové  z řad občanů okolních obcí a v neposlední řadě i pro pracovníky  různých úřadů státní správy a orgánů  samosprávy . Tím míním úřady a orgány MS kraje a Statutárního města Ostravy.  Z toho všeho vyplývá, že  zveřejňování Hrabovských listů na webových stránkách obce má  značný význam.

A dostávám se k podstatě mého dnešního článku. Červnové Hrabovské listy vyšly   2. 6. 2021 a ještě téhož dne byly doručeny občanům Hrabové.

Dnes je 19. 6. 2021 a na webových stránkách MOb nové Hrabovské listy  stále chybí. Kdo za toto  zpoždění  nese zodpovědnost?

 Je tomu několik týdnů, kdy se RMOb Hrabová usnesla na rozdělení  zodpovědnosti   radních za jednotlivé činnosti a agendy. Stalo se tak na zasedání rady dne 26. 4. 2021. Na webové stránky  obce se však zapomnělo!  

V zákoně o obcích je napsáno, že za informování veřejnosti o činnosti obce zodpovídá starosta. Takže odpověď na otázku, kdo je zodpovědný za mnou kritizované zpoždění  je  jasná.  Zodpovědnost za tuto  liknavost má pan starosta  Igor Trávníček.  Podle všeho mu to nikterak nevadí. Že by již neměl zájem kandidovat v příštích volbách do zastupitelstva?

19. 6. 2021      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma