Navigace: Vladimír Slavík > Klub českých velocipedistů v Hrabové

Klub českých velocipedistů v Hrabové

 

V úvodu tohoto článku si dovolím poznamenat, že „dobré jméno“ je důležité nejenom pro jednotlivce, ale i pro městský obvod.  Na dobrém jménu Hrabové má svůj podíl i „Klub českých velocipedistů v Hrabové“, vedený panem Jiřím Axmannem. Jejich vystoupení na různých místech v ČR v dobovém oblečení při jízdě na historických velocipedech vyvolá vždy velkou pozornost. Příprava těchto akcí je organizačně i finančně velmi náročná.

 Uvítal jsem proto, že v dubnovém čísle Ostravské radnice je o tomto spolku několik informací, které si mohou přečíst všichni občané našeho města včetně zprávy, že tento klub je v letošním roce pořadatelem mezinárodní akce pro fanoušky cyklistiky. Připravuje závod historických kol, výstavu Dobrodružství cyklistiky v areálu Dolních Vítkovic, projížďky cyklistů na historických kolech kolem města a další zajímavé akce.  Bude to součást oslav 100. výročí vzniku Velké Ostravy.

Možná, že jde o pouhou náhodu, že právě v Hrabové byla obnovena v roce 2013 činnost klubu založeného v roce 1906. Ale tento čin několika místních občanů má zásluhu na tom, že název naší obce se vrývá do podvědomí stále většího okruhu lidí. A to je velmi dobrá zpráva. Z hlediska propagace Hrabové je tento klub mnohem větším  přínosem  ve srovnání s některými jinými místními spolky.

Čtvrtek 18. dubna 2024         V.S.

 

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma