Navigace: Vladimír Slavík > Klub přátel Hrabové

Klub přátel Hrabové

Shodou různých okolností a také náhod vzniklo v minulých dnech neformální  společenství  několika občanů, které přijalo název Klub přátel Hrabové (KPH).   Jsou v něm zástupci všech generací a mají v úmyslu  věnovat své  zkušenosti a svůj volný čas veřejným záležitostem.

Program naší činnosti není ještě zcela kompletní, bude ovlivněn také tím, jaké další osobnosti vstoupí  do našich řad.

V každém případě to bude činnost v oblasti „věcí veřejných“ . Konkrétně budeme řešit problémy, souvisejicí s cílevědomým a promyšleným rozvojem naší obce tak, aby nejen nyní, ale i v budoucnu to bylo  místo pro klidný a spokojený život.  Jak ten soukromý  tak i v oblasti komunální. Mimo jiné budeme věnovat velkou pozornost  rozšiřování  různých občanských aktivit.  Aby Hrabová nebyla pouhým  satelitním městečkem,  ale sídlem spokojených občanů, kteří budou ochotni se veřejně angažovat.  A  to z vlastního přesvědčení, že je to nutné a potřebné.

Pokud jde o naši kompetenci, tak budeme ve své činnosti využívat věch práv občanů obce podle § 16 zákona  č. 128/2000 Sb.

Zdá se, že na počátku se budeme zabývat  kvalitou současné veřejné správy, místním zdravotnictvím, problematikou seniorů, rozkrýváním různých složitostí veřejných financí, dalšími osudy území zvané Pilíky. Náš program tímto není  uzavřen a bude postupně doplňován novými  tématy. Pochopitelně budeme spolupracovat s místní veřejnou správou, pokud o to bude zájem.

 Klubovní místností KPH  bude restaurace Ve Dvoře, schůzky budou každý čtvrtek v 18 hodin.

Kontaktní adresa na vedení klubu je vladslavik@seznam.cz

Klubovým časopisem KPH  budou Hrabovské noviny.

Nevylučujeme možnost vstupu členů  KPH  do letošních komunálních voleb. Právě v těchto dnech o tom intenzivně  jednáme.

Tato dnešní informace má sloužit jako výzva pro ty spoluobčany, kteří mají potřebu uplatnit své schopnosti pro potřeby obce. Naše činnost bude zaměřena na konkrétní  témata.  Proto je nutné, aby každý, kdo  projeví  o členství  zájem současně  sdělil, na jaký problém by se v KPH zaměřil. Ke spolupráci „na dálku“ máme v úmyslu vyzvat i naše rodáky, kteří z různých důvodů již v Hrabové nebydlí, ale mají ke svému rodišti stále velmi blízko.

3.2.2018   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma