Navigace: Vladimír Slavík > Knižní čtvrtek o knize Alice Munroové

Knižní čtvrtek o knize Alice Munroové

Žije v Kanadě a v červenci  letošního roku se dožila 90 let. Za svou literární tvorbu byla oceněna v roce 2013 Nobelovou cenou.

V čem je  tak výjimečná?  Pochopil jsem to  přečtení  knihy  „Přítelkyně z mládí“.  Je  to soubor  povídek, pojednávajících o  osudech žen,  žijících své životy  v současné době.  Málokdo dovede vykreslit tak působivě  zdánlivé maličkosti, které jsou součástí  našich životů. Tato spisovatelka to umí přesto, že její odborné  vzdělání v oboru psaní  trvalo pouhé 2 roky. Pak se věnovala své rodině, svým  čtyřem  dětem  a na psaní ji zbývalo velmi málo času.  Přesto je její dílo obdivuhodné a v oboru povídek a novel  se její umění  srovnává s  ruským prozaikem a povídkářem Antonem Pavlovičem Čechovem.

Ne každý  dovede pomocí slov přiblížit čtenáři  i atmosféru prostředí. Malíři to mají snadnější, používali k vytváření různých efektů pestrou paletu barev. Spisovatelé mají k dispozici pouze slova. I s těmi lze pracovat jako s barvami, ale  ne každý to umí. Paní Alice Munroová toto  umění ovládá dokonale.

Za svou literární tvorbu byla vyznamenána  nejprestižnějším  mezinárodními  i kanadskými  cenami . Jedna z jejich povídek  se stala scénářem pro velmi úspěšný film.

Kniha  „Přítelkyně z mládí“ byla napsána v roce 1990. U nás byla vydána v letošním roce v nakladatelství  Paseka a v překladu Zuzany Mayreové.  Popisuje  14  příběhů lidí, kteří žili nebo ještě žijí daleko od nás. Ale podobné příběhy se odehrávají i v našich končinách. 

 7. 10. 2021     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma