Navigace: Vladimír Slavík > Knižní čtvrtek o knize Amose Klausnera

Knižní čtvrtek o knize Amose Klausnera

Tento izraelský spisovatel, novinář a profesor literatury se narodil v roce 1939 v Jeruzalémě. Později si změnil  příjmení na Oz, což v hebrejštině znamená síla.

Jako jeden z mála izraelských vlivných  intelektuálů prosazoval mírové  soužití Židů a Arabů v jednom státě. Věnoval se i problematice  antisemitismu a historii náboženských kultur včetně judaismu, islámu a křesťanství.

Román  s názvem „Jidáš“  vyšel v českém  překladu  v roce 2016. Děj  se odehrává v Jeruzalémě. Pětadvacetiletý mladý muž z finančních důvodů přerušuje studium na univerzitě a za byt a stravu dělá společnost nemocnému starci, bývalému politikovi, se kterým vede debaty o  politice a historii.  Mnohé se týkají  i vztahu Jidáše Iškarionského k  Ježíše Nazaretskému.   Onen mladík jménem Šmuel  měl  v úmyslu napsat  na toto téma bakalářskou práci.

V domě bydlí i krásná  a tajemná paní, dcera někdejšího názorového oponenta zakladatele izraelského státu Ben Guriona.  Mezi mladým studentem a  tuto ženou  se vyvinul velmi zvláštní intimní vztah, poznamenaný  událostmi, spojené se vznikem samostatného židovského státu.

Barvitý jazyk spisovatele umožňuje si utvořit představu o životě v tomto  neklidném  státě a výjimečném městě na přelomu padesátých a šedesátých let. Pro představu jsem vybral následující ukázku:

„Také v kroužku socialistické obnovy propukla krize: skupinka se pravidelně setkávala každou středu o osmé večer v začouzené kavárně s  nízkým stropem v jedné ze zapadlých uliček čtvrti Jegija Kapajim. Po dlouhé diskusi se téměř všichni členové kroužku smířili se závěry XX. Sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu , jež se týkaly odhalení Stalinovy hrůzovlády, zároveň se však zformulovala skupinka, která po soudruzích  důrazně požadovala, aby přehodnotili nejen svůj oddaný postoj ke Stalinovi, ale také vztah ke samotné diktatuře proletariátu, jak ji formuloval Lenin. Když se Šmuel pokoušel názorový spor zmírnit, prohlásili čtyři ze šesti soudruhů, že se rozhodli odtrhnout a založit vlastní buňku.“

Vztah Jidáše k Ježíši je v podání autora vylíčen takto. „ Jsi ten pravý, naléhal Jidáš. Jsi Spasitel. Jsi Syn Boží. Jsi Bůh. Byl jsi předurčen k tomu, abys spasil celé lidstvo. Nebesa ti přikazují jít do Jeruzaléma a konat tam zázraky, a tam pak předvedeš ten největší zázrak ze všech: sestoupíš živý a zdravý z kříže a celé město ti padne k nohám.  Den tvého ukřižování bude dnem, kdy celý svět dojde spásy.  Po této zkoušce nastane věk vykoupení. Ten den bude počátkem nebeského království“.

„Z posledních sil napjal ruce přibité ke kříži a bolestí vykřikl: Bože můj, bože můj, proč jsi mne opustil? Jidáš zděšeně sledoval, jak se hroutí vše, co jeho životu dávalo smysl. Došlo mu, že přivodil smrt toho, jehož miloval a obdivoval, a tak odešel a oběsil se. Tak zemřel první křesťan, zapsal si Šmuel.“

  Autor této knihy Amos Klausner  (Oz) zemřel v v roce 2018. Je pochován v kibucu Chulda, ve kterém vyrůstal. Po celou dobu svého  spisovatelského  působení  řešil otázku, proč  se nedaří mírovému soužití Židů a Arabů v jednom státě.

Román Jidáš pojednává o touze, osamění a zradě a jedním z nejpůsobivějších děl spisovatelovy dlouhé tvůrčí dráhy.  Autor je nositelem  Izraelské ceny za literaturu, ceny Franze Kafky, Goethovy ceny a a dalších významných ocenění. 

10. 6. 2021      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma