Navigace: Vladimír Slavík > Knižní pátek o díle Josefa Škvoreckého

Knižní pátek o díle Josefa Škvoreckého

 

Byl nejenom plodným spisovatelem, ale také spolu se svou manželkou Zdenou Salivarovou  zakladatelem exilového nakladatelství v Torontu, ve kterém bylo vydáno v letech 1971 až 1998 227 titulů „zakázané literatury.“  Knihy se dostávaly různými způsoby do tehdejšího Československa a měly mnoho čtenářů.

Vlastní  literární dílo Josefa Škvoreckého je velmi rozsáhlé, patřil až do svého odchodu do exilu k nejčtenějším českým autorům. Napsal několik desítek knih různých žánrů včetně detektivních a dobrodružných. Mnohé z nich byly zfilmovány nebo upraveny pro televizní vysílání.

Pro připomenutí:  Zbabělci (1958). Konec nylonového věku (1967).  Smutek poručíka Borůvky (1968). Lvíče (1969). Tankový prapor (1971 v Torontu). Prima sezóna (1975 v Torontu).

Nezapomenutelný je Tankový prapor. Jeho filmovou podobu  s Lukášem Vaculíkem ( četař Danny Smiřický), Romanem  Skamenem (major Borovička, zvaný Malinkatý ďábel),  Michalem Suchánkem ( vojín Mengele) Simonou Chytrovou ( Janinka Pinkasová), četařkou Babincovou ( Martina Adamcová) a dalšími navštívilo po jeho uvedení do kin v roce 1991 přes 2 mil. diváků. Scénář napsal  Radek John a režisérem byl Vít Olmer. Stejně úspěšná byla i kniha, která vyšla ve stejném roce s ilustracemi Jana Brychty.

Ještě několik detailů k životní pouti Josefa  Škvoreckého. Narodil se v roce 1924 v Náchodě v rodině bankovního úředníka a také náčelníka místní sokolské organizace.  Po válce vystudoval na UK filosofickou fakultu. Pak  působil jako učitel na středních školách a jako redaktor  Státního nakladatelství krásné literatury v Praze.  V roce 1958 vyšla jeho kniha Zbabělci, způsobila politický skandál a její autor  ztratil zaměstnání.  Oženil se, a se svou manželkou získal  možnost studijního pobytu v USA.  Pak se usadil v Torontu, kde mu byla dána možnost přednášet na tamější univerzitě.  V dalších letech pohostinsky působil i na dalších univerzitách v USA a v Kanadě.

Po listopadu 1989 navštěvoval často ČR, ale již se trvale nevrátil. Zemřel v Torontu 3. 1. 2012 ve věku 87 let.

Čtenář musí ocenit i  krásnou češtinu tohoto autora. Způsob psaní odhaluje mnohé o povahových i jiných vlastnostech  spisovatele.  Podle jeho textů lze usoudit,  že byl  vysoce inteligentní, skromný,  pracovitý,  přemýšlivý,  s velikým smyslem pro vtip a nadsázku.

22. 4. 2022    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem