Navigace: Vladimír Slavík > Knižní pátek o knize George Orwella

Knižní pátek o knize George Orwella

 

George Orwell (1903 – 1950), anglický spisovatel, se narodil v indické vesnici v rodině nepříliš bohatého britského úředníka. Již ve svých šesti letech prohlásil, že bude spisovatelem. Jako chlapec odjíždí s matkou a sestrou do Londýna, kde získal stipendium na prestižní střední škole Eton College.  Nepokračoval ve studiích  na Cambridgi nebo v Oxfordu, místo toho odchází do Barmy, kde pracuje u britské policie. Po pěti letech se vrací do Evropy a žije ve velmi nuzných podmínkách v Londýně a v Paříži.  Aby si finančně pomohl, využívá své literární nadání a zážitky z Barmy publikuje formou esejí a novel, které jsou velmi úspěšné. Od roku 1930 se věnuje novinářské činnosti, je i učitelem a knihkupcem. Jeho levicové politické zaměření ho přiměje k účasti na občanské válce ve Španělsku, kde bojuje na straně republikánů, po zranění se vrací zpět do Anglie. V době 2. sv. války, tehdy již nemocný tuberkulózou, pracuje jako redaktor BBC, a současně píše na přelomu let 1943 - 1944 Farmu zvířat. Londýnští nakladatelé však její vydání odmítli, protože Velká Británie a SSSR byli tehdy spojenci, Kniha  mohla vyjít až  po skončení války v roce 1945. Její autor  umírá ve svých 47 letech v roce 1950 na TBC.

Jeho Farma zvířat se stala v mnoha zemích světa bestcellerem. Je to zdrcující kritika Sovětského svazu, psaná formou bajky, kde se zvířata tyranizují navzájem.

Postavy: Prase Major (Lenin), prase Napoleon (Stalin), prase Kuliš (Trockij, prase Pištík, komunistický  propagandista a manipulátor. Bezejmenní  psi představují tajnou policii, jsou věrni svým pánům – Leninovi a Stalinovi. Koně Boxer a Lupina představují uvědomělý pracující lid, který slepě poslouchá své pány.  Stádo ovcí představuje tupý dav, který poslušně  respektuje pokyny hlídacích psů.  Osel Benjamin – představitel pasivního intelektuála. Krkavec – představitel pravoslavné víry. Lidé – představitelé kapitalistů, kulaků  a dalších různých utlačovatelů trpícího lidu.

Obsah: Na farmě, kterou vlastní pan Jones, žijí i výše uvedená zvířata. Jednou se pan Jones opil a usnul, prase Major využil příležitosti, shromáždil všechna zvířata a vyprávěl jim o revoluci. Za několik dní zemřel, ale zvířata si jeho vyprávění pamatovala, vyhnala pana Jonese a chopila se vlády na farmě.  Přejmenovala ji z Panské farmy na Farmu zvířat a začala budovat socialismus. Jenom prasata nic nedělala a poroučela ostatním. Společně, tentokrát i  s vydatnou pomocí prasat, se podařilo odrazit útok lidí z okolních farem.  Budování světlých zítřků se však nedařilo, byly i hladové dny. Příběh vrcholí hostinou, které se mohou zúčastnit jen prasata a sousední farmáři. Ostatní zvířata hostinu mohou  pozorovat jen oknem. Přítomní farmáři obdivují přísný režim, který prasata na farmě nastolila, a prase Napoleon slavnostně oznamuje přejmenování farmy opět na Panskou farmu.  

Za svůj krátký život napsal George Orwell (vlastním jménem Eric Artur Blair) mimo Farmy zvířat ještě další eseje a romány, ze kterých je nejvýznamnější fantastický román Rok 1984.  Je to rok, kdy na celém světě zvítězila komunistická diktatura.

Až do roku 1989 byl George Orwell v tehdejším Československu zakázaným autorem, jeho knihy však vycházely  česky v exilových nakladatelstvích a byly prostřednictvím samizdatu  k sehnání i v tuzemsku .Měl jsem tu možnost v roce cca 1970, a velmi na mne zapůsobila věta, že všechna zvířata jsou si rovna, ale některá rovnější.

9. 9. 2022   V.S.                                                                                                                                                                                                                                         

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma