Navigace: Vladimír Slavík > Knižní pátek o životě a díle Zdeňka Bára

Knižní pátek o životě a díle Zdeňka Bára

 

Zdeněk Bár (1904 – 1980) byl moravský spisovatel, básník a prozaik, pedagog a regionální kulturní pracovník. Narodil se v rodině řídícího učitele ve Štramberku. V mládí zde  patřil mezi první skauty, oba rodiče byli aktivními členy zdejšího Sokola. Po maturitě na gymnáziu v Příboře studoval na Univerzitě Karlově v Praze němčinu, francouzštinu a češtinu. Po návratu z Prahy se stal profesorem na reálném gymnáziu v Hlučíně (1927-1936)  a později v Moravské Ostravě. V období 1946-1949 byl lektorem češtiny na univerzitě v Grenoblu ve Francii. V té tobě procestoval všechny evropské státy, severní Afriku  a asijskou část Turecka.

Po návratu do Československa byl v roce 1949 zatčen a odsouzen pro „velezradu“ do vězení  na patnáct let. Podmínečně byl propuštěn v prosinci 1957 a zcela  rehabilitován až v roce  1967. Po propuštění z vězení  pracoval jako úředník, později jako ředitel Kulturního domu v Hlučíně. V těch letech také úzce spolupracoval s ostravským rozhlasem a s časopisem Červený květ.

Zdeněk Bár byl  ženat, jeho žena byla středoškolská profesorka a redaktorka Moravsko-slezského deníku. Měli dceru Blanku.  Zdeněk Bár je pohřben na hřbitově ve Štramberku, spolu s dcerou a s rodiči.

Během svého života napsal deset básnických sbírek, devět knih próz a pět studií. Románům, převážně ze slezského prostředí, se začal věnovat od poloviny 30. let 20. století. Vydával periodické přehledy literatury Ostravska, v monografiích se věnoval Petru Bezručovi a Vojtěchu Martínkovi. Psal divadelní hry, přispíval do místních deníků a časopisů.

Knižní vydání:   Chléb a víno (básně - 1926). Zrcadlo modrých stínů (básně - 1928). Melodie (básně - 1929). Hořký dech (básně - 1931). Srdce a domov (básně - 1932). Jaro a dým (básně - 1937). Jediný návrat (bibliografický tisk -  1937). Marnost loučení (bibliografický tisk -  1937). O Petru Bezručovi (próza  - 1937). Ztracený domov (próza -  1938). Hvězdy nad domovem (román 1940). Sen ve stínu (básně 1940). Mrtví mluví (román -  1941). Než zahoukla siréna (román -  1941). Píseň pod Beskydami (básně -  1941). Krev a pluh (básně -1942). Ďábel z hor (románová balada - 1943). Jednoho pozdního večera (román – 1943). Hornická pohádka (1945). Ztracený domov (próza – 1945). Mstitelé (román – 1948). Vojtěch Martínek – člověk a dílo (1948). Linie roků (výběr veršů – 1975). Návraty (Výbor z díla – 1980). Dopisy do ulice du Bac (dopisy  Zdeňka Bára Borisi Celovskému – 1992).

28. 4. 2023    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma